Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Pracovné príležitosti v NP PRIM

NP PRIM ponúka rôzne pracovné príležitosti v 150 zapojených obciach a mestách.

Obsadzované pozície v materských školách

  1. asistent učiteľa (plný úväzok),
  2. odborný zamestnanec – prioritne školský špeciálny pedagóg (plný resp. čiastočný úväzok, dohoda o pracovnej činnosti), 
  3. koordinátor inkluzívneho vzdelávania - spravidla riaditeľka MŠ alebo iná poverená osoba (dohoda o pracovnej činnosti).

Obsadzovanie pracovných pozícií v materskej škole zabezpečuje obec/mesto.

Iné pracovné pozície v obci

  1. Koordinátor práce s rodinou – dohoda o pracovnej činnosti s MV SR (max. 10 hodín/týždenne).

Obsadzovanie pozícií zabezpečuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Výzva na pozíciu koordinátora práce s rodinou (PDF, 293 kB) v obciach zapojených do NP PRIM - Uzavreté

 OZNÁMENIA O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH V NP PRIM V OBCIACH

  • Tu nájdu záujemcovia dokumenty k obsadzovaniu pozícií z jednotlivých obcí.
  • Upozorňujeme, že rovnaké informácie nájdu záujemcovia aj na web stránkach zapojených obcí a miest v NP PRIM.  

 

Obec Kamenná Poruba (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský špeciálny pedagóg / sociálny pedagóg / školský logopéd) (PDF, 91 kB) Uzávierka: 9.11.2020

Obec Sačurov (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský psychológ / školský špeciálny pedagóg) (PDF, 644 kB) Uzávierka: 4.11.2020

Obec Malčice (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský špeciálny pedagóg / sociálny pedagóg / psychológ) (PDF, 234 kB) Uzávierka: 3.11.2020

Obec Doľany (1 pozícia Rodičovský asistent v materskej škole) (PDF, 318 kB) Uzávierka: 29.10.2020

Obec Doľany (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 318 kB) Uzávierka: 29.10.2020

Obec Zemplínska Teplica (1 pozícia Rodičovský asistent v materskej škole) (PDF, 227 kB) Uzávierka: 29.10.2020

Mesto Sabinov (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský psychológ / sociálny pedagóg / školský logopéd) (PDF, 372 kB) Uzávierka: 18.11.2020

Obec Zemplínska Teplica (1 pozícia Odborný zamestnanec / špeciálny pedagóg / sociálny pedagóg) (PDF, 374 kB) Uzávierka: 30.10.2020

Obec Zemplínska Teplica (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 355 kB) Uzávierka: 30.10.2020

Obec Sačurov (1 pozícia Rodičovský asistent v materskej škole) (PDF, 693 kB) Uzávierka: 27.10.2020

Obec Sačurov (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský špeciálny pedagóg) (PDF, 693 kB) Uzávierka: 27.10.2020

Obec Kamenná Poruba (1 pozícia Rodičovský asistent v materskej škole) (PDF, 95 kB) Uzávierka: 27.10.2020

Obec Kamenná Poruba (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský špeciálny pedagóg / školský logopéd) (PDF, 96 kB) Uzávierka: 27.10.2020

Obec Kamenná Poruba (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 95 kB) Uzávierka: 27.10.2020

Mesto Levice (1 pozícia Odborný zamestnanec / sociálny pedagóg - čiastočný úväzok) (PDF, 232 kB) Uzávierka: 26.10.2020

Obec Telgárt (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 468 kB) Uzávierka: 26.10.2020

Obec Ostrovany (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský špeciálny pedagóg / sociálny pedagóg / školský psychológ) (PDF, 285 kB) Uzávierka: 30.10.2020

Obec Varhaňovce (1 pozícia Odborný zamestnanec / špeciálny pedagóg / sociálny pedagóg / psychológ) (PDF, 112 kB) Uzávierka: 26.10.2020

Obec Varhaňovce (2 pozície Pedagogický asistent) (PDF, 108 kB) Uzávierka: 26.10.2020

Mesto Michalovce (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 304 kB) Uzávierka: 22.10.2020

Mesto Hlohovec (1 pozícia Odborný zamestnanec / sociálny pedagóg) (PDF, 234 kB) Uzávierka: 23.10.2020

Mesto Levice (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský špeciálny pedagóg) (PDF, 232 kB) Uzávierka: 20.10.2020

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Odborný zamestnanec / sociálny pedagóg) (PDF, 311 kB) Uzávierka: 4.11.2020

Obec Richnava (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský špeciálny pedagóg / školský psychológ) (PDF, 439 kB) Uzávierka: 20.10.2020

Obec Žehra (1 pozícia Odborný zamestnanec / školský psychológ / sociálny pedagóg / školský špeciálny pedagóg ) (PDF, 271 kB) Uzávierka: 23.10.2020

Obec Žehra (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 271 kB) Uzávierka: 23.10.2020

Obec Žehňa (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 387 kB) Uzávierka: 20.10.2020

Obec Švedlár (1 pozícia Odborný zamestnanec / špeciálny pedagóg, resp. sociálny pedagóg, resp. psychológ) (PDF, 32 kB) Uzávierka: 16.10.2020

Obec Švedlár (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 37 kB) Uzávierka: 16.10.2020

Obec Vaľkovňa (1 pozícia Odborný zamestnanec / špeciálny rsp. sociálny pedagóg) (PDF, 649 kB) Uzávierka: 22.10.2020

Obec Vaľkovňa (1 pozícia Asistent učiteľa / Pedagogický asistent) (PDF, 678 kB) Uzávierka: 22.10.2020

Obec Stráne pod Tatrami (1pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 281 kB)Uzávierka: 02.11.2020

Obec Ihľany (1 pozícia Odborný zamestnanec/špeciálny pedagóg) (PDF, 446 kB)Uzávierka: 22.10.2020

Mesto Nitra (1 pozícia Odborný zamestnanec/špeciálny pedagóg) (PDF, 325 kB) Uzávierka:21.10.2020

Mesto Sabinov (1 pozícia Odborný zamestnanec/špeciálny pedagóg) (PDF, 505 kB) Uzávierka: 15.10.2020

Mesto Hlohovec (1 pozícia Odborný zamestnanec/špeciálny pedagóg) (PDF, 51 kB) Uzávierka:07.10.2020

Mesto Hlohovec (1 pozícia Asistent učiteľa/ Pedagogický asistent)  (PDF, 51 kB)Uzávierka:07.10.2020

Obec Kecerovce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 499 kB) Uzávierka: 05.10.2020

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Asistent učiteľa/ Pedagogický asistent) (PDF, 138 kB) Uzávierka: 28. 09. 2020

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Odborný zamestnanec/ špeciálny pedagóg) (PDF, 137 kB) Uzávierka: 28. 09. 2020 

Obec Rakúsy (1 pozícia Odborný zamestnanec/sociálny pedagóg) (PDF, 288 kB)Uzávierka:28.09.2020

Obec Rakúsy (1 pozícia Odborný zamestnanec/špeciálny pedagóg) (PDF, 288 kB)Uzávierka:28.09.2020

Obec Stráne pod Tatrami (1 pozícia Odborný zamestnanec/špeciálny pedagóg) (PDF, 281 kB) Uzávierka: 21.09.2020

Obec Klenovec (1 pozícia Asistenta učiteľa/Pedagogického asistenta) (PDF, 381 kB) Uzávierka: 24.08.2020

Obec Rakúsy (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOC, 30 kB) Uzávierka: 19. 08. 2020

Obec Jakubany (1 pozícia Asistent učiteľa materskej školy) (DOCX, 17 kB) Uzávierka: 20. 08. 2020

Obec Vydrník (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 243 kB) Uzávierka: 20.08.2020

Obec Podhorany (1pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 555 kB) Uzávierka: 14.08.2020

Obec Liptovská Teplička (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 338 kB)Uzávierka: 14.08.2020

Obec Liptovská Teplička (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 338 kB) Uzávierka: 14.08.2020

Mesto Komárno (1 pozícia Odborný zamestnanec (PDF, 404 kB)) Uzávierka: 13.08.2020

Mesto Komárno (2 pozície Pedagogický asistent)  (PDF, 404 kB)Uzávierka: 13.08.2020

Obec Varhaňovce (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 754 kB) Uzávierka: 07.08.2020

Obec Nálepkovo (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 40 kB) Uzávierka: 30.07.2020

Obec Hranovnice (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 173 kB)Uzávierka: 29.07.2020

Obec Kozárovce (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 264 kB) Uzávierka: 20.07.2020

Obec Kozárovce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 264 kB) Uzávierka: 20.07.2020

Obec Kecerovce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 493 kB) Uzávierka: 14.07.2020

Obec Kecerovce (1 pozícia Pedagogický asistent) (PDF, 498 kB) Uzávierka: 14.07.2020

Obec Boliarov (1 pozícia Asistent učiteľa/Pedagogický asistent - zastupovanie počas materskej dovolenky s možnosťou predĺženia do 2022) (PDF, 459 kB) Uzávierka: 10.07.2020

Obec Komjatice (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 20 kB) Uzávierka: 09.03. 2020

Obec Petrovany (1 pozícia Asistent učiteľa) (RTF, 250 kB) Uzávierka: 25.02. 2020

Obec Rakúsy (1 pozícia Odborný asistent) (DOC, 30 kB) Uzávierka: 21.02. 2020

Obec Veľká Ida (1 pozíci Asistent učiteľa) (PDF, 610 kB) Uzávierka: 21.02. 2020

Obec Veľká Ida (1 pozícia Odborný asistent) (PDF, 623 kB) Uzávierka: 21.02. 2020

Obec Drienov (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 27 kB) Uzávierka: 20.02. 2020

Obec Zlaté Klasy (1 pozcícia Asistent učiteľa) (DOCX, 71 kB) Uzávierka: 19.02. 2020

Obec Zlaté Klasy (1 pozcícia Odborný zamestnanec (DOCX, 71 kB)) Uzávierka: 19.02.2020

Obec Sačurov (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOC, 436 kB) Uzávierka: 19.02. 2020

Obec Brzotín (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 1 MB) Uzávierka: 07.02. 2020

Obec Brzotín (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 500 kB) Uzávierka: 07.02. 2020

Mesto Spišská Nová Ves (2 pozície Asitenta učiteľa) (PDF, 693 kB) Uzávierka: 20.1. 2020

Obec Tuhrina (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 22 kB) Uzávierka: 15.1. 2020

Obec Liptovská Teplička (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 19 kB) Uzávierka: 27.12. 2019

Obec Banské (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 64 kB) Uzávierka: 15.11. 2019                                 

Mesto Komárno (1pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 94 kB) Uzávierka: 08.11. 2019

Mesto Komárno (1pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 94 kB)Uzávierka: 08.11. 2019

Obec Širkovce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 21 kB) Uzávierka: 05.11. 2019

Obec Banské (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 61 kB) Uzávierka: 29.10. 2019

Mesto Stará Ľubovňa (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 24 kB) Uzávierka: 28.10. 2019 

Obec Rakúsy (3 pozície Odborných asistentov) (DOCX, 15 kB)Uzávierka: 25.10. 2019

Mesto Gelnica (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 24 kB) Uzávierka: 22.10. 2019

Obec Jastrabie nad Topľou ( 1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 15 kB) Uzávierka: 23.10. 2019

Obec Zemplínska Teplica (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 262 kB) Uzávierka: 21.10.2019

Obec Banské (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 64 kB) Uzávierka: 18.10. 2019

Obec Varhaňovce (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 486 kB) Uzávierka: 17.10. 2019

Obec Raslavice (1 pozícia Asistent učiteľa) (RTF, 59 kB) Uzávierka: 10.10. 2019

Chmeľov (1 pozcícia Asisten učiteľa) (RTF, 100 kB)Uzávierka: 10.10. 2019

Chmeľov (1 pozcícia Odborný zamestnanec) (PDF, 80 kB) Uzávierka: 10.10. 2019

Hrabušice (2 pozície Asistent učiteľa) (DOCX, 16 kB) Uzávierka: 09.10.2019

Hrabušice (2 pozície Odborný zamestnanec) (DOCX, 16 kB)Uzávierka: 09.10.2019

Obec Sučany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 33 kB) Uzávierka: 9.10. 2019

Obec Kráľovský Chlmec (2 pozície Odborný zamestnanec) (DOCX, 38 kB) Uzávierka: 07.10. 2019

Obec Jastrabie nad Topľou (1 pozícía Asistent učiteľa) (DOCX, 17 kB) Uzávierka: 27.9. 2019

Mesto Stará Ľubovňa (1 pozícia Oborný zamestnanec) (DOCX, 26 kB) Uzávierka: 27.9. 2019

Obec Chminianske Jakubovany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 26 kB) Uzávierka: 25.9. 2019

Obec Marhaň (1 pozícia Asistent učiteľa) (RTF, 182 kB) Uzávierka: 24.9. 2019

Obec Rudňany (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 223 kB) Uzávierka: 20.9. 2019

Obec Rakúsy (3 pozícíie Odborný zamestnanec) (DOCX, 18 kB) Uzávierka: 16.09. 2019

Obec Licince (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 328 kB) Uzávierka: 16.09. 2019

Obec Sačurov (1 pozícia Asisten učiteľa) (ODT, 408 kB) Uzávierka: 11.09. 2019

Obec Tuhrina (1 pozícia Asisten učiteľa) (DOCX, 83 kB) Uzávierka: 09.09. 2019

Obec Svinia (1 pozícia Asisten učiteľa) (RTF, 53 kB) Uzávierka: 04.09. 2019

Obec Jarovnice (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 18 kB) Uzávierka: 05.09. 2019

Obec Bystré (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 602 kB) Uzávierka: 30.08. 2019

Obec Jastrabie nad Topľou (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 15 kB) Uzávierka: 06.09. 2019

Obec Bystré (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 602 kB) Uzávierka: 21.08. 2019

Obec Žehra (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 1 MB) Uzávierka: 20.08. 2019

Obec Žehra (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 1 MB) Uzávierka: 20.08. 2019

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 73 kB) Uzávierka: 23.08. 2019

Obec Komjatice (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 466 kB) Uzávierka: 20.8. 2019

Obec Komjatice (1 Oborný zamestnanec) (PDF, 468 kB) Uzávierka: 20.8. 2019

Obec Smižany (1 pozícia Oborný zamestnanec) (RTF, 6 MB) Uzávierka: 13.08. 2019

Obec Veľká Lomnica (1 pozícia Asistent učiteľa (PDF, 553 kB)) Uzávierka: 12.08. 2019

Obec Bijacovce (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOC, 56 kB) Uzávierka: 12.08. 2019

Obec Bijacovce (1 pozícia Odobrný zamestnanec) (DOC, 57 kB) Uzávierka: 12.08. 2019

Obec Toporec (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 509 kB) Uzávierka: 05.08. 2019

Obec Pečovská Nová Ves (2 pozície Asisten učiteľa) (PDF, 833 kB) Uzávierka: 02.08. 2019

Obec Pečovská Nová Ves (2 pozície Odborný zamestnanec) (PDF, 823 kB) Uzávierka: 02.08. 2019

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 73 kB) Uzávierka: 30.07. 2019

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 73 kB) Uzávierka: 30.7. 2019

Mesto Nitra (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 19 kB) Uzávierka: 19.07. 2019

Mesto Košice - Luník IX (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 21 kB) Uzávierka: 16.07. 2019

Mesto Spišská Nová Ves (2 pozície Asistent učiteľa) (PDF, 461 kB) Uzávierka: 12.07. 2019

Mesto Spišská Nová Ves (1 pozície Odborný zamestnanec) (PDF, 449 kB) Uzávierka: 12.07. 2019

Mesto Komárno (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 59 kB) Uzávierka: 09.07. 2019

Mesto Komárno (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 59 kB) Uzávierka: 09.07. 2019

Obec Jastrabie nad Topľou (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 17 kB) Uzávierka: 12.07. 2019

Obec Doľany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 385 kB)Uzávierka:  09.07.2019

Obec Telgárt (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 20 kB) Uzávierka: 04.07. 2019

Mesto Medzilaborce (1 pozácia Odborný zamestnanec) (DOC, 162 kB) Uzávierka: 04.07. 2019

Mesto Giraltovce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 392 kB) Uzávierka: 03.07.2019

Obec Vaľkovňa (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 485 kB) Uzávierka: 28.06.2019

Obec Veľká Lomnica (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 549 kB) Uzávierka 21.06.2019

Obec Bystrany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 579 kB) Uzávierka: 21.06. 2019

Obec Širkovce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 21 kB) Uzávierka: 25.06. 2019

Obec Ostrovany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOC, 38 kB) Uzávierka: 21.06. 2019

Mesto Bánovce nad Bebravou (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 168 kB) Uzávierka: 20.6. 2016

Obec Richnava (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 21 kB) Uzávierka: 12.06. 2019

Obec Boliarov (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 25 kB) Uzávierka: 14.06. 2019

Obec Jarovnice (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 509 kB) Uzávierka: 07.06. 2019

Obec Sučany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 33 kB) Uzávierka: 03.06. 2019

Obec Medzilaborce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOC, 162 kB) Uzávierka: 31.05. 2019

Obec Jasov (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 20 kB) Uzávierka: 24.05. 2019

Obec Hlinné (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOC, 38 kB) Uzávierka: 06.05. 2019

Obec Krompachy (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 41 kB) Uzávierka: 30.04. 2019

Obec Chminianske Jakubovany (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 1 MB) Uzávierka: 15.04. 2019

Obec Chminianske Jakubovany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 910 kB) Uzávierka: 15.04. 2019

Obec Komjatice (1 pozícia Oborný zamestnanec sociálny pedagóg) (PDF, 467 kB) Uzávierka: 13.05. 2019

Obec Komjatice (1 pozícia Oborný zamestnanec školský sociálny pedagóg) (PDF, 469 kB) Uzávierka: 13.05. 2019

Obec Komjatice (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 476 kB) Uzávierka: 09.04. 2019

Mesto Kráľovský Chlmec (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 39 kB) Uzávierka: 08.04. 2019

Obec Boliarov (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 506 kB) Uzávierka: 03.04. 2019

Obec Toporec (1 pozícia Asistent učiteľa) (PDF, 492 kB) Uzávierka: 29.03. 2019

Obec Chmiňany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 80 kB) Uzávierka: 28.03. 2019

Obec Drienov (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 31 kB)Uzávierka: 25.03. 2019

Obec Drienov (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 30 kB) Uzávierka: 25.3. 2018

Obec Chmiňany (1 pozícia Oborný zamestnanec) (PDF, 80 kB) Uzávierka: 15.03. 2019

Obec Toporec (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 193 kB) Uzávierka: 14.03. 2019

Mesto Sabinov (2 pozície Asistent učiteľa) (DOC, 58 kB) Uzávierka: 14.03. 2019

Mesto Sabinov (2 pozície Odborný zamestnanec) (DOC, 58 kB) Uzávierka: 14.03. 2019

Obec Richnava (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 23 kB) Uzávierka: 28.02. 2019

Obec Richnava (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 23 kB) Uzávierka: 28.02. 2019

Obec Krásnohorské Podhradie (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 396 kB) Uzávierka: 25.02. 2019

Obec Hlinné (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 436 kB) Uzávierka: 20.02. 2019

Mesto Krompachy (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 41 kB) Uzávierka: 20.02. 2019

Mesto Komárno (1 pozícia Oborný zamestnanec) (DOCX, 59 kB) Uzávierka: 19.02. 2019

Mesto Komárno (1 pozícia Oborný zamestnanec) (DOCX, 59 kB) Uzávierka: 19.02. 2019

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Oborný zamestnanec - školský psychológ) (PDF, 554 kB) Uzávierka: 18.02. 2019

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Oborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg) (PDF, 557 kB) Uzávierka: 18.02. 2019

Obec Zlaté Klasy (1 pozícia Oborný zamestnanec - sociálny pedagóg) (PDF, 558 kB) Uzávierka: 18.0. 2019

Obec Kozárovce (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 118 kB) Uzávierka: 18.02. 2019

Obec Gemerská Ves (1 pozícia Odborný zamestnanec) (DOCX, 21 kB) Uzávierka: 15.02. 2019

Obec Ostrovany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (RTF, 66 kB) Uzávierka: 13.02. 2019

Obec Širkovce (1 pozícia Oborný zamestnanec) (DOCX, 20 kB) Uzávierka: 12.02. 2019

Obec Jakubany (1 pozícia Asistent učiteľa) (DOCX, 17 kB) Uzávierka: 11.02. 2019

Obec Jakubany (2 pozície Odborný zamestnanec) (DOCX, 17 kB) Uzávierka: 11.02. 2019

Obec Petrovany (1 pozícia Asistent učiteľa) (RTF, 245 kB) Uzávierka: 30.1. 2019

Obec Petrovany (1 pozícia Odborný zamestnanec) (RTF, 245 kB) Uzávierka: 30.1. 2019

Obec Hlinné (1 pozícia Odborný zamestnanec) (PDF, 434 kB) Uzávierka: 30.01. 2019

Obec Gemerská Ves (1 pozícia Oborný zamestnanec) (DOCX, 20 kB) Uzávierka: 29.1. 2019

Obec Podhorany (2 pozície Odborný zamestnanec) (DOCX, 296 kB) Uzávierka: 25.01. 2019