Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Pracovný čas

Na základe pokynu prednostky OÚ Žiar nad Hronom č.1/2013 o služobnom a pracovnom čase zamestnancov OÚ Žiar nad Hronom z 12.4.2013.

Pracovisko Žiar nad Hronom

 Pracovný čas

Deň

Úradné hodiny

Pondelok

8.00 - 15.00 hod.

Utorok

8.00 - 15.00 hod.

Streda

8.00 - 17.00 hod.

Štvrtok

8.00 - 15.00 hod.

Piatok

8.00 - 14.00 hod.

* V stredu sú úradné hodiny zabezpečené do 17.00 hod. službou v klientskom centre Žiar nad Hronom

 

Pracovisko Žarnovica

 Pracovný čas

Deň

Úradné hodiny

Pondelok

8.00 - 15.00 hod.

Utorok

8.00 - 15.00 hod.

Streda

8.00 - *15.00/**17.00 hod.

Štvrtok

8.00 - 15.00 hod.

Piatok

8.00 - 14.00 hod.

* v stredu sú úradné hodiny na odbore Všeobecnej vnútornej správy (VVS) do 15.00 hod. 

** v stredu sú úradné hodiny na živnostenskom odbore a odbore pozemkovom a lesnom  do 17.00 hod. zabezpečené službou na pracovisku   

 

Pracovisko Banská Štiavnica

Odbor Všeobecnej vnútornej správy (VVS)

 Pracovný čas

Deň

Úradné hodiny

Pondelok

8.00 - 15.00 hod.

Utorok - Piatok - pracovisko OÚ v Žiari nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8

 

Odbor Živnostenského podnikania

 Pracovný čas

Deň

Úradné hodiny

Pondelok  8.00 - 15.00 hod.

Utorok

8.00 - 15.00 hod.

Streda

8.00 - 17.00 hod.

Štvrtok

8.00 - 15.00 hod.

Piatok

8.00 - 14.00 hod.

* V stredu sú úradné hodiny zabezpečené do 17.00 hod. službou na pracovisku