Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Pracovný čas

Úradné hodiny pre:

Organizačný odbor
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Majetkovoprávny odbor
Odbor krízového riadenia
Odbor školstva
Katastrálny odbor

DEŇ

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

8.00 - 15.00

Utorok

8.00 - 15.00

Streda

8.00 - 17.00

Štvrtok

8.00 - 15.00

Piatok

8.00 - 14.00 

Úradné hodiny pre:

Odbor živnostenského podnikania
Odbor výstavby a bytovej politiky
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Pozemkový a lesný odbor
Odbor opravných prostriedkov

DEŇ

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

8.00 - 15.00

Utorok

8.00 - 15.00

Streda

8.00 - 17.00

Štvrtok

8.00 - 15.00

Piatok

8.00 - 14.00