Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Pracovný čas

Organizačný odbor

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor živnostenského podnikania

Odbor krízového riadenia

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Pozemkový a lesný odbor

Katastrálny odbor - člení sa na

1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

 

DEŇ

PRUŽNÝ PRACOVNÝ ČAS

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 6.30-17.00 pevný prac. čas: 8.00-14.00

8.00 - 15.00

Utorok 6.30-17.00 pevný prac. čas: 8.00-14.00

8.00 - 15.00

Streda 6.30-17.00 pevný prac. čas: 8.00-14.00

8.00 - 17.00

Štvrtok 6.30-17.00 pevný prac. čas: 8.00-14.00

8.00 - 15.00

Piatok 6.30-17.00 pevný prac. čas: 8.00-14.00

8.00 - 14.00

 

Čerpanie obednej prestávky zamestnancov v čase od 11,00 hod. do 13,00 hod. v celkovej dĺžke 30minút.