Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. júl 2021, streda
 

Prácu hľadá

23.6.2021 Uchádzam sa o dané pedagogické pozície – pedagogického asistenta (odborný asistent) na I. – II. stupni ZŠ, (SŠ), učiteľa na I. stupni ZŠ / CJ, (SŠ), vychovávateľa na ZŠ, SŠ v ŠKD, ŠD, ŠI, popr. o dané ekonomické pozície v administratíve, v zdravotníctve – administratívny pracovník, odborný asistenta, referenta, konzultanta na ZŠ, SŠ, VŠ, AK v miestnych lokalitách priamo v Galante, Seredi, Bratislave I – III, Trnave, Nitre, resp. v Bratislavskom, Trnavskom i Nitrianskom kraji – (GA, BA, TT, NR, ..), v prípade s možnosťou poskytnutia ubytovania (zamestnanecké benefity). Mám ukončené VŠ – vzdelanie I. stupňa na UKF v Nitre, bakalárske štúdium i absolvované priebehy VŠ – vzdelania II. stupňa na UKF v Nitre, II. ročník Mgr. štúdia, V. ročník, 10. semestre a priebežne vykonanú 11–ročnú pedagogickú činnosť a aj životnú empíriu v oblasti školstva v pôsobení ako učiteľka na I. stupni ZŠ / CJ, učiteľka na II. stupni ZŠ – SJL/CJ, BIO, VYV, INV, pedagogická asistentka (odborná asistentka) na I. – II. stupni ZŠ, vychovávateľka na ZŠ v ŠKD a pod.. Možnosť nástupu od: 08/2021, resp. termín nástupu možný od: 09/2021. Kontakt – MT: 00421/0904/606228, 00421/0903/649553, E–mail: 4FQ.RGS4I@cST3YRS1FTGRH2@

20.4.2021 Hľadám si prácu ako učiteľka na ZŠ alebo SŠ v Hlohovci a v najbližšom okolí / môže byť okres Trnava a Piešťany /. Vyštudovala som UKF v Nitre, Filozofická fakulta, magisterské štúdium pre ročníky 5. – 12., aprobácia SLOVENSKÝ JAZYK – HISTÓRIA. Mám 20 rokov pedagogickej praxe / 15 rokov ZŠ, 5 rokov SŠ/. Nástup možný od 01.09.2021. Kontakt: +421917834547 mail: TA.KYJS@MmnRRSKAGLQ@

26.10.2020 Hľadám si prácu v okolí Trnavy a Piešťan ako učiteľka ZŠ, mám aprobáciu slovenský jazyk - náboženská výchova. Neprekážala by mi ani práca asistentky učiteľa, prípradne práca v MŠ alebo v školskom klube. Mám prax 10 rokov ako učiteľka. Nastupiť môžem ihneď. Kontakt: 0915 459 472, email: 4FQ.RGS4I@VNcY3GRY@.

7.7.2020 Uchádzam sa o prácu učiteľky predmetov matematika- chémia pre 2. stupeň ZŠ a SŠ v Trnave a blízkom okolí. Mám 15 rokov praxe. Skúsenosti mám s vyučovaním fyziky, informatiky, techniky. Som spoľahlivá, prispôsobivá a zodpovedná. Nástup je možný 1.9.2020. Kontakt: 0905 906 494, email: 4FQ.RGS4I@STA1F3LYQ.S33SGLS4@

26.6.2020  Hľadám si prácu ako učiteľka 2. stupňa ZŠ v odbore SJ, NV. Študovala som kombináciu predmetov SJ-NV na Trnavskej univerzite, prax mám 12 rokov vo výchovných predmetoch a anglickom jazyku. Kontakt: Mgr. Anna Brezovská, mobil: 0907/341044, mail: 4FQ.RGS4I@STA1FJYL2.ST3S@;

19.6.2020  Uchádzam sa o prácu  učiteľky ZŠ, SŠ - Hlohovec a okolie, mám vyštudovanú aprobáciu NJ, NbV, EtV. Mám skúsenosti s výučbou integrovaného žiaka,  Som ochotná vyučovať aj iné všeobecno-vzdelávacie a výchovné predmety . Som spoľahlivá, prispôsobivá a zodpovedná. Možný nástup 1.9.2020, KONTAKT:  tel. číslo 0905 631 182 alebo TA.KYJS@SPSRG4.S1FLYKKSX@

19.6.2020 Učiteľ s dlhoročnou praxou v aprobácii: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie + ANJ-NEJ-RUJ /pre ISCED 1,2,3/ hľadá prácu vo svojom odbore v okr. TT,GA,HC,SA,NR s možnosťou nástupu 09/2020. Mám ukončené VŠ II. stupňa. Vo vyučovaní  vhodnou motiváciou dosahujem pomerne dobré výsledky, využívam individuálny prístup, aplikujem inovatívne a aktivizujúce metódy ako aj modernú didaktickú techniku. Mojimi prioritami sú zodpovednosť, komunikatívnosť a nekonfliktnosť. 
Kontakt: 4FQ.RGS4I@mNRYKGQH@, príp. 0904 638 043

10.6.2020 Uchádzam sa o prácu učiteľa II. stupňa ZŠ, prípadne na SŠ s aprobáciou DEJ - OBN (mám aj skúsenosti s učením GEO, INF) v Trnave a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Učiteľstvo akreditovaných predmetov dejepis a výchova k občianstvu. Absolvoval som aj rôzne doplňujúce školenia (zamerané na IKT a finančnú gramotnosť). Mám 5 ročnú prax na základnej škole. V prípade záujmu ma kontaktujte na emaily: 4FQ.RGS4I@EKSAHOASTHR@ prípadne na tel.čísle 0907 030 741

10.1.2020 Uchádzam sa o prácu učiteľky II. stupňa ZŠ s aprobáciou SJL - OBN v Trnave alebo blízkom okolí. Doterajšia prax: 10 rokov. Nástup možný od 1. 2. 2020. Kontakt: 0907 489 995, 4FQ.RGS4I@mBSGQHRSTA1F3JSLD@

13.11.2019 Hľadám si prácu ako učiteľka dejepisu, náuky o spoločnosti alebo etickej výchovy na základnej alebo strednej škole v Trnave. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Filozofickej fakulte v Trnave, pričom I. stupeň mám ukončený v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis – náuka o spoločnosti. Čo sa týka II. stupňa ten mám ukončení v odbore Filozofia, ku ktorému mám dorobené doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium z histórie, ktoré ma podľa zákona oprávňuje vykonávať učiteľskú profesiu. Kontakt na mňa je: 0905 897 728. Môj e-mail je: 4FQ.RGS4I@VcNcS1FTGQRS1FTSLP3SWYRS@

12.7.2019 Hľadám si prácu ako učiteľ  dejepisu a občianskej náuky na základnej alebo strednej škole v Trnave a v okolí. Mám viac ako 9 ročnú prax na základnej škole aj na strednej škole a na konzervatóriu. Mám prax aj v učení iných predmetov: fyzika, technika, biológia, etika, telesná výchova, informatika, anatómia, filozofia. V prípade potreby sa prispôsobím  požiadavkám školy a som ochotný učiť aj iné predmety.  Som ochotný pracovať aj na čiastočný úväzok. Kontakt: 0908528463 , e - mail: 4FQ.RGS4I@LKD.TS1F3@

2.7.2019 Hľadám si prácu ako učiteľka SJ, NV, D, AJ, výchovných predmetov (VV, OBN, HV, príp. TV) pre 2. stupeň základných škôl. Študovala som kombináciu predmetov SJ-NV na Trnavskej univerzite, prax mám vo všetkých uvedených predmetoch a 11 rokov vo vyštudovaných predmetoch SJ-NV. Mám 1. atestáciu. Kontakt: Mgr. Anna Brezovská, mobil: 0907/341044, mail: 4FQ.RGS4I@STA1FJYL2.ST3S@; TA.KYJS@ccvv3YRY@

26.6.2019 Učiteľ s dlhoročnou praxou v aprobácii: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie + ANJ- NEJ- RUJ /pre ISCED 1,2,3/ hľadá prácu vo svojom odbore v okr. TT, GA, HC, SA, NR s možnosťou nástupu 09/2019. Mám ukončené VŠ II. stupňa. Vo vyučovaní vhodnou motiváciou dosahujem pomerne dobré výsledky, využívam individuálny prístup, aplikujem inovatívne a aktivizujúce metódy ako aj modernú didaktickú techniku. Mojimi prioritami sú zodpovednosť, komunikatívnosť a nekonfliktnosť. Kontakt: 4FQ.RGS4I@mNRYKGQH@, príp. 0904 638 043

11.6.2019 Uchádzam sa o prácu učiteľky predmetov matematika- chémia pre 2. stupeň ZŠ a SŠ v Trnave a blízkom okolí. Mám 15 rokov praxe.Skúsenosti mám s vyučovaním fyziky, informatiky, techniky. Nástup je možný 1.9.2019. Kontakt: 0905 906 494, email: 4FQ.RGS4I@STA1F3LYQ.S33SGLS4@