Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Prácu ponúka

26.2.2021 Základná škola s materskou školou Trakovice prijme kvalifikovanú učiteľku do materskej školy na zastupovanie. Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné odborné vzdelanie pre predprimárne vzdelávanie. Žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis zašlite prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: mstrakovice362@gmail.com. Viac informácií na tel. čísle: 0948/545 290

23.2.2021 Základná škola, Štefánikova ulica 745/1, 924 00 Galanta hľadá... (PDF, 199 kB)

18.2.2021 ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou prijme do zamestnania na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky učiteľa/ku MŠ. Termín nástupu je 19.4.2021.   Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť a  životopis prosíme zasielať mailom na: zsuschanadparnou@gmail.com, tel. kontakt 0903 580 155

17.2.2021 Základná škola, Sídl. SNP1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 822 kB)

17.2.2021 Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo hľadá... (PDF, 111 kB)

8.2.2021 Základná škola, Mallého 2, 909 01 Skalica hľadá... (PDF, 154 kB)

1.2.2021 Základná škola, Strážnická 1, 909 01 Skalica hľadá... (PDF, 484 kB)

1.2.2021 Základná škola, Strážnická 1, 909 01 Skalica (PDF, 489 kB)

28.1.2021 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru učiteľa(2. stupeň) aprobácia Chémia v kombinácii Biológia alebo Informatika s nástupom od 1. 4. 2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com  alebo na  ZŠ s MŠ Dobrá Voda,  919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487

25.1.2021 Základná umelecká škola, Teplická č.50, 92138 Piešť (PDF, 72 kB)any hľadá... (PDF, 72 kB)

20.1.2021 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava hľadá...

14.1.2021 Reedukačné centrum, č. 335, 919 05 Trstín hľadá... (PDF, 183 kB)

13.1.2021 ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou  prijme do zamestnania na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky učiteľa/ku ANJ-SJL (2. stupeň ZŠ). Termín nástupu marec/apríl 2021. Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť a  životopis prosíme zasielať mailom na: zsuschanadparnou@gmail.com, tel. kontakt 0903 580 155 

5.1.2021 Základná škola, Školská 281, Brodské hľadá na zastupovanie počas dlhodobej PN ekonómku (účtovníctvo + mzdy). Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na zsbrodske@gmail.com.

4.1.2021 Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Radlinskéhov Kútoch (okres Senica) príjme od 1.2.2021 na zastupovanie počas MD a RD učiteľa/učiteľku na vyučovanie predmetu biológia. Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis a súhlas so spracovaním osobných dôvodov môžete posielať na: riaditel@zskuty.sk, tel. kontakt: 0905310376

11.12.2020 Riaditeľstvo Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava prijme od 1.1.2021 na zastupovanie počas MD psychológa do CŠPP. Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa odbor psychológia. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify. Žiadosť posielať na: uhrikova.tatiana@gmail.com, tel.kontakt: 033533198, 0904282661 

27.11.2020 Základná škola, SNP 5, 919 43 Cífer hľadá...

25.11.2020 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica hľadá... (PDF, 138 kB)

23.11.2020 Materská škola, Váhovce hľadá... (PDF, 8 MB)

16.11.2020 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 215 kB)

10.11.2020 ZUŠ Jaslovské Bohunice prijme do zamestnania na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky učiteľa/ku hry na gitare. Termín nástupu január 2021. Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Požadované doklady: žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe, zdravotný preukaz, súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosti poprosíme zasielať mailom na: zusjaslosvkebohunice@gmail.com, tel. kontakt 0948 109 002. 

5.11.2020 Základná škola s materskou školou Vlčkovce prijme do zamestnania vedúcu školskej jedálne. Termín nástupu : 01.01.2021. Druh pracovného pomeru:  pracovná zmluva na plný úväzok. Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie s maturitou v oblasti stravovania. Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. Požiadavky: znalosť v oblasti stravovacích služieb, vedenia účtovnej agendy, materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie. Požadované doklady: žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe, zdravotný preukaz, súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelskolavlckovce@gmail.com  alebo na  ZŠ s MŠ Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č. 1. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Viera Kráľovičová 0911864104

22.10.2020 ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec hľadá... (PDF, 234 kB)

19.10.2020 Základná škola s materskou školou Zeleneč hľadá učiteľa 1. stupňa. V prípade záujmu kontakt prostredníctvom e-mailu: zs.mszelenec@gmail.com alebo na tel. čísle: 0911/239 919. 

17.10.2020 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru asistenta/ku učiteľa s nástupom od 1. 11. 2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy (Výhodou je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo stredoškolské vzdelanie pedagogické.). Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com  alebo na  ZŠ s MŠ Dobrá Voda,  919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487

17.10.2020 Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru ekonóma/ku s nástupom od 1. 11. 2020. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy (minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomické.). Ďalšie požiadavky: prax v sektore školstva, rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii - vítaná, ovládanie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, bezúhonnosť, flexibilita, ekonomické myslenie a schopnosť pracovať v nárazových úlohách, vedenie uzávierky pokladne, práca s programom v účtovníctve IVES, inventarizácia, rozpočet. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com  alebo na  ZŠ s MŠ Dobrá Voda,  919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487

14.10.2020 Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo hľadá... (PDF, 236 kB)

9.10.2020 ZŠ s MŠ v Suchej nad Parnou prijme do zamestnania na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky učiteľa/ku pre 1. stupeň ZŠ. Termín nástupu január 2021. Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Žiadosti môžete zasielať mailom na: zsuschanadparnou@gmail.com, tel. kontakt 0903 580 155.

8.10.2020 Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Mierové námestie 10, 925 51 Šintava hľadá... (PDF, 242 kB)

8.10.2020 Základná škola s materskou školou Šoporňa, Komenského 133, 925 52   prijme do pracovného pomeru  špeciálneho pedagóga. Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti špeciálny pedagóg. Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.   Bližšie info: riaditelka@zssoporna.sk , tel. 0907821872

7.10.2020 Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, Trnava, prijme do pracovného pomeru asistenta   učiteľa. Pracovná pozícia obsadzovaná v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Požiadavky na uchádzača: Predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Minimálne vzdelanie: úplné stredné vzdelanie pedagogického smeru. Termín  nástupu : 19.10.2020 /alebo podľa dohody/. Platové podmienky: funkčný  plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme /v závislosti od  zaradenia zamestnanca do platovej tarify podľa vzdelania a počte odpracovaných rokov minimálne 783 €/. Žiadosť o prijatie do  zamestnania,  životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu : skola@zssuttt.edu.sk. Informácie na č.t. 033/3236931, 033/3236932.

5.10.2020 Základná škola, Vajanského 2,  Skalica hľadá... (PDF, 188 kB)

5.10.2020 Základná škola, Vajanského 2,  Skalica hľadá... (PDF, 196 kB)

5.10.2020 Spojená škola, Lomonosovova 8, 917 08 Trnava prijme do pracovného pomeru finančnú účtovníčku. Nástup možný ihneď, prípadne na základe dohody. Uchádzač musí spĺňať úplné stredné odborné vzdelanie. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na: machovicova@oui.sk Informácie: 0917094890.

2.10.2020 Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM, Komenského ulica č.1219/1, Dunajská Streda hľadá... (PDF, 203 kB)

30.9.2020 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 207 kB)

30.9.2020 Základná škola,  (PDF, 179 kB)E. F. Scherera 4874/40, 921 01 Piešťany hľadá... (PDF, 179 kB)

28.9.2020 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 205 kB)

22.9.2020 Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo hľadá... (PDF, 440 kB)

22.9.2020 Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo hľadá... (PDF, 440 kB)

22.9.2020 ZŠ Jána Palárika Majcichov prijme pravdepodobne od 01.10.2020: špeciálneho pedagóga. Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti špeciálny pedagóg. Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovná pozícia bude obsadená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Osobný dotazník, Odpis z registra trestov, Životopis (europass), Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike), Vyplnený priebeh zamestnaní, Posledný zápočtový list, Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej), Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný). Bližšie info: riaditel@zsjpmajcichov.sk, tel. 0910443336

21.9.2020 ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava hľadá... (PDF, 398 kB)

17.9.2020 Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica hľadá... (PDF, 202 kB)

16.9.2020 Materská škola, Poľná cesta 795/3, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 710 kB)

16.9.2020 Materská škola, Poľná cesta 795/3, 930 39 Zlaté Klasy hľadá... (PDF, 708 kB)

16.9.2020 Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 01 Trnava hľadá... (PDF, 272 kB)

10.9.2020 Základná škola Mátyása Korvína s VJM v Šamoríne, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od 1.10.2020. Pracovné miesto je obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ . Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky požadované doklady zasielajte e-mailom na adresu: sami@zscorvin.sk alebo poštou na adresu: ZŠ M. Korvína s VJM, Rybárska 2, 93101 Šamorín.

9.9.2020 Základná škola Mateja Bela v Šamoríne prijme na plný úväzok asistenta učiteľa, s nástupom od 1.11.2020. Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky požadované doklady zasielajte: e-mailom na adresu: zssamorin@zsklasam.sk, poštou na adresu: ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, 93101 Šamorín.

9.9.2020 Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava hľadá... (PDF, 141 kB)

7.9.2020 Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, prijme na zastupovanie počas  dlhodobej PN vychovávateľku  do ŠKD s nástupom ihneď. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie  do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: zsvkostolany@gmail.comBližšie informácie na tel. 0911360321.

4.9.2020 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica voľné pracovné miesta...

4.9.2020 Základná škola F. E. Scherera Piešťany hľadá.. (PDF, 207 kB)

3.9.2020 Základná škola, Sídl. SNP 1415/49, 924 01 Galanta hľadá... (PDF, 446 kB)

2.9.2020 Základná škola, Mojmírova 98, 92101 Piešťany hľadá... (PDF, 249 kB)

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)