Ako to robíme my...

„Sedem statočných“ živiteľov rodín

Vďaka intervenciám NP TSP a TP II. si našlo prácu sedem našich klientov

Chopili sa šance zmeniť svoju životnú situáciu. Sedem klientov NP TSP a TP II. z obce Petrovany sa zamestnalo v potravinárskej firme v neďalekom Prešove. Vedenie si výkony nových zamestnancov v prvých týždňoch pracovného pomeru pochvaľuje.

Šancu zamestnať sa využil aj 19-ročný Kristián, ktorý chce svojej novej rodine zabezpečiť lepšie podmienky. Aj preto naši TSP a TP od jesene minulého roka intenzívne pracovali s cieľom nájsť mu v okolí vyhovujúcu prácu. Situáciu však zhoršovala pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu. V marci tohto roka však naši TSP a TP aktualizovali klientov životopis, nakoľko sa naskytla možnosť zamestnať sa v blízkej potravinárskej výrobe. Kristiánovi pomohli  s dohodnutím zdravotnej prehliadky u lekárky ako aj s vybavovaním potravinárskeho preukazu.

Obdobne si hľadal uplatnenie na trhu práce Dušan (21) z Petrovian, ktorý má za sebou skúsenosti s pobytom a prácou v zahraničí. Do zamestnania v potravinárskej firme ho motivovala skutočnosť, že je živiteľom rodiny a musí sa postarať o svoje nezaopatrené deti. Tak ako v prípade Kristiána naši TSP a TP pomohli Dušanovi vybaviť si preukaz na prácu s potravinami, ako aj ostatné náležitosti vrátane komunikácie s úradmi.

Ponuku lokálneho zamestnávateľa využila takisto Zdenka (51), ktorá bola dlhodobo evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie. Klientka žila predtým s manželom a synom v Spojenom kráľovstve a po návrate na Slovensko ich čakalo aj niekoľko nesplatených dlhov. Preto sa rozhodla situáciu riešiť formou zamestnania.

Ako nám povedal generálny riaditeľ spoločnosti Sweety Ice, pán Horváth, s ľuďmi z MRK v Petrovanoch majú bohaté skúsenosti. Podľa riaditeľa podávajú dobré výkony a veľakrát v rámci možností robia nábor aj u svojich rodinných príslušníkov. Firma z Prešova spolupracuje so sesterskou firmou v potravinárskom sektore v tom istom areáli, kde vedia pracovníkov po zaškolení posunúť po skončení sezónnej produkcie. TSP a TP s vedením firmy úzko komunikujú a spolupracujú. 

   

Klienti z obce Petrovany našli svoje uplatnenie na trhu práce v potravinárskom priemysle. 

Od problémov s exekúciou po kováčsku dielňu

Exekúcie, zdravotné problémy členov rodiny. Situácia, ktorá nútila Patrika z Medzeva prijať pomoc NP TSP a TP II., aby sa dokázal pozviechať z nakopených strastí. Príbeh klienta z Medzeva je dôkazom, že kde je vôľa, tam je aj cesta.

Patrik (36) z Medzeva oslovil pracovníkov NP TSP a TP II. ešte v prvej fáze kvôli exekučnej veci. 

V druhej fáze projektu naši pracovníci aktívne spolupracovali s klientom na riešení jeho rodinnej situácie predovšetkým finančnej situácie a zhoršeného zdravotného stavu Patrikovej družky.

Aj preto bolo klientovi poskytnuté poradenstvo ohľadne možnosti získania opatrovateľského príspevku na Patrikovu družku ako aj požiadanie o kompenzačný príspevok na zvýšené výdavky ZŤP. Napriek snahe získať opatrovateľský príspevok bola táto žiadosť ÚPSVaR klientovi zamietnutá.

Naši pracovníci terénnej sociálnej a terénnej práce (TSP a TP) sa však rozhodli motivovať klienta zlepšiť si svoju životnú situáciu hľadaním  si zamestnania. Poradili mu preto ako sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Keďže je Patrik absolventom strednej školy, pri hľadaní zamestnania aktívne participoval. Okrem iného absolvoval aj tréning pracovného pohovoru a seba-prezentácie počas pracovného pohovoru.

Spočiatku naši pracovníci vyhľadávali s klientom voľné pracovné miesta v okolitých fabrikách, ktorým klient zaslal svoj životopis.

Postupne sa však Patrik naučil vyhľadať pracovné ponuky aj na internete. Tak si vyhľadal ponúkanú prácu v Prakovciach na pracovnej pozícií kováča. Patrik ako kováč v minulosti pracoval, preto ho táto ponuka zaujala. Za pomoci TSP a TP boli zamestnávateľovi doručené podklady, ktoré požadoval na obsadenie tejto pracovnej pozície.

Patrik bol na pracovnom pohovore úspešný a tak TSP a TP mu pomohli pri administratívnych úkonoch týkajúcich sa vstupu do zamestnania.

Dôkazom úspešných intervencií pracovníkov NP TSP a TP II. je fakt, že Patrik od februára 2021 pracuje v Prakovciach ako kováč.

Patrik z Medzeva v pracovnom nasadení

Patrik z Medzeva v pracovnom nasadení.