Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2021, nedeľa
 

Predmetové súťaže

Organizované Okresným úradom           

 

Predmetové súťaže - organizované Okresným úradom

Školský rok 2020/2021

Termínovník  predmetových olympiád a postupových súťaží  v šk. roku 2020/2021 (Iuventa) (PDF, 217 kB) 02.09.2020

Školský rok 2019/2020

Pokyny k overovaniu umiestnenia žiakov na predmetových olympiádach ( kritérium prijímacieho konania – „Predmetová olympiáda“) (PDF, 447 kB) 20.5.2020

Výsledky krajského kola Biologickej olympiády dištančne - projektová časť 2019/2020 (PDF, 1 MB) 20.5.2020

Chemická olympiáda, Biologická olympiáda – informácie k organizácii súťaží dištančnou formou (PDF, 798 kB) 24.4.2020

Stredoškolská odborná činnosť – informácie k realizácii postupových kôl dištančnou formou (PDF, 1 MB)  30.3.2020

Organizátori, realizátori, dátumy, kontakty ... predmetových súťaží v šk. roku 2019/2020 (XLSX, 23 kB)    13.2.2020

Stredoškolská odborná činnosť – 41. ročník ( Organizačné pokyny Okresného úradu Žilina) (PDF, 336 kB)   9.10.2019

Pokyny, kontakty zamestnancov zodpovedných za predmetové súťaže v šk. rok 2019/2020 (PDF, 147 kB)

Technická olympiáda 2019/2020 (informácie, organizátori, realizátori) (PDF, 382 kB)

Biologická olympiáda A,B,C - informácie (PDF, 98 kB)


 

Pozvánka na krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu A - teoretická a projektová časť, ktoré sa uskutoční dňa: 11. 3. 2020 (streda)  o  8.30 hod v priestoroch  Gymnázia, Varšavská cesta 1,  Žilina (PDF, 340 kB)

Pozvánka na krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu B - teoretická a projektová časť, ktoré sa uskutoční dňa: 12. 3. 2020 (štvrtok)  o  8.30 hod v priestoroch  Gymnázia, Varšavská cesta 1,  Žilina (PDF, 341 kB)


 


Krajské kolá súťaže ZENIT 2019/2020

Organizačno-technické podmienky (PDF, 3 MB)

Organizátori a realizátori (PDF, 244 kB)

Vyhlásené súťaže MŠ  VVaŠ SR na školský rok 2019/2020

Vyhlásenie 10. ročníka súťaže ENERSOL – SK (PDF, 698 kB)

Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd (PDF, 328 kB)

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ (PDF, 318 kB)

Vyhlásenie 7. ročnika súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik (PDF, 456 kB)

Projekt „Mladí používatelia – nové médiá“ (PDF, 245 kB)

Vvhlásenie 9.ročníka súťaže Skills Slovakia - GASTRO
(PDF, 493 kB)
Vyhlásenie 21. ročníka súťaže Mladý ekofarmár - Súťaž o mlieku
(PDF, 547 kB)
Vyhlásenie 4. ročníka súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia pod názvom Súťaž o zlaté nožnice " Ukáž,čo vieš"
(PDF, 439 kB)
Vvhlásenie 42. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť (PDF, 838 kB)

Vyhláseníe 54. ročníka súťaže žiakov stredných škôl v spracovani informácií na počítači
(PDF, 553 kB)
Vvhlásenie 6. ročník a súťaže Skills Slovakia SUSO "Súťažná prehliadka stavebných remesiel"
(PDF, 680 kB)
Vvhlásenie súťaže ZENIT : 36. ročník súťaže ZENIT v programovaní, 36. ročník súťaže ZENIT v elektronike a 2I. ročník súťaže ZENIT v strojárstve. (PDF, 3 MB)


13.11.2019

Súťaž žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku vo vyučovacom predmete hudohná náuka "Hnúšťanskýakord 2019/2020" - zaslanie podkladov k realizácii súťaže (PDF, 821 kB)


9.5.2019

Vyhodnotenie krajského kola 53. Rročníka  Biologickej olympiády v kategórii E, odbornosť:    Botanika, zoológia, geológia (PDF, 335 kB)


29.3.2019

Krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu C - teoreticko – praktická a projektová časť, ktoré sa uskutoční dňa: 20. 3. 2019 o 8.30 hod v priestoroch Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina -  pozvánka (PDF, 343 kB)

Prezenčná listina účastníkov: Krajské kolo Biologickej olympiády - kategória C – 20. 3. 2019 Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina    Projektová časť (PDF, 225 kB)

Prezenčná listina účastníkov: Krajské kolo Biologickej olympiády - kategória C – 20. 3. 2019 Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina    Teoreticko – praktická časť (PDF, 299 kB)

Výsledková listina kategória  C  Teoreticko-praktická časť,  Škola: Gymnázium Varšavská cesta 1, 01008  Žilina   Dátum súťažného kola: 20. 3. 2019
(XLS, 41 kB)
Výsledková listina kategória  C   Projektová časť ,  Škola: Gymnázium Varšavská cesta 1, 01008  Žilina   Dátum súťažného kola: 20. 3. 2019 (XLS, 39 kB)

Výsl. l. kateg. A proj. časť
(XLSX, 12 kB)
Výsl. l. kateg. A teor.-prakt. (XLSX, 14 kB)

Výsl. l. kateg. B proj. časť (XLSX, 12 kB)

Výsl. l. kateg. B teor.-prakt. (XLSX, 14 kB)


Pozvánka krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu A -  teoreticko – praktická a projektová časť, ktoré sa uskutoční dňa: 26. 3. 2019  o  8.30 hod v priestoroch  Gymnázia, Varšavská cesta 1,  Žilina (PDF, 338 kB)

Pozvánka krajské kolo Biologickej olympiády pre kategóriu B -  teoreticko – praktická a projektová časť, ktoré sa uskutoční dňa: 27. 3. 2019  o  8.30 hod  v priestoroch  Gymnázia, Varšavská cesta 1,  Žilina (PDF, 338 kB)


28.11.2018

Poznaj slovenskú reč 2018/2019 (PDF, 199 kB)


19.10.2018

Vyhlásenie súťaže 20. ročníka Mladý ekofarmár (PDF, 688 kB)


8.10.2018

Štatistika zapojenosti žiakov do súťaží 2011-2018 (PDF, 527 kB)


2.10.2018

Hnúšťanský akord 2018/2019 (PDF, 1 MB)


28.9.2018

3. ročník súťaže žiakov v odborných zručnostiach Skills Slovakia podná zvom Súťaž o Zlaté nožnice "Ukáž, čo vieš". (PDF, 360 kB)


Organizátori, realizátori, dátumy...predmetových súťaží v šk. roku 2017/2018 (XLSX, 39 kB)

Matematická olympiáda, Olympiáda v informatike, Pytagoriáda 2017/2018 (PDF, 197 kB)

Pokyny, kontakty zamestnancov zodpovedných za predmetové súťaže v šk. rok 2017/2018 (PDF, 145 kB)


Technická olympiáda – 8 ročník (Organizátori, realizátori, termíny....) (PDF, 332 kB)

Termínovníky súťaží  na rok 2017/2018 – vyhlasovatelia  ŠIOV (PDF, 261 kB) a  IUVENTA (PDF, 217 kB)

KK Zenit – realizátori a organizátori v roku 2017 (PDF, 299 kB)


Organizátori  súťaží:

MO-Pytagoriáda_Informatika (PDF, 277 kB)
Slávik Slovenska (PDF, 130 kB)  (PDF, 130 kB
Chemická olympiáda (PDF, 135 kB) (PDF, 136 kB)
Dejepisná olympiáda (PDF, 132 kB) (PDF, 132 kB)


SOČorganizačný poriadok (PDF, 3 MB)           vyhlásenie 40. ročníka (PDF, 483 kB)         organizačno-technické pokyny (PDF, 367 kB)


28.8.2018

5. ročník súťaže žiakov v odborných zručnostiach Skills Slovakia SUSO „Súťažná prehliadka stavebných remesiel“ (PDF, 1 MB)

9. ročník súťaže ENERSOL SK (PDF, 1 MB)

41. ročník súťaže SOČ + organizačné pokyny (PDF, 1 MB)

53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) (PDF, 1 MB)


 

8.8.2018
Victoria Regia – 9. ročník aranžérskej súťaže v rámci Skills Slovakia (PDF, 303 kB)


29.5.2018

Výsledková listina Okresného kola biologickej olympiády, ktg. F Mladší, Sstarší 52. ročník, školský rok 2017/2018 Žilinský kraj, 23.mája 2018 , CVČ Kuzmányho 105, Žilina (PDF, 131 kB)

24.4.2018

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA 52. ROČNÍKA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIA E – ODBORNOSŤ:  BOTANIKA, ZOOLÓGIA, GEOLÓGIA (PDF, 314 kB)

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)