Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Prerozdelenie asistentov a koordinátorov pri vzdelávaní

Pre potreby vzdelávania sa lokality rozdelili do 2 skupín. Bližšie informácie budú účastníkom zaslané včas.

Skupina A
Odvoz účastníkov bude zabezpečený 21. júna 2013 zo Spišskej Novej Vsi a Popradu. Je potrebné, aby všetci účastníci boli na uvedenom mieste 15 minút pred odchodom.
Do skupiny A sú zaradení:

Zdravotní koordinátori pre okresy: Kežmarok, Poprad a Spišskú Novú Ves
Zdravotní asistenti pre lokality: Huncovce, Jurské, Krížová Ves, Rakúsy, Výborná, Podhorany, Slovenská Ves, Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica, Hrabušice, Letanovce, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Jánovce, Smižany, Vydrník, Žehra, Richnava
Školenie skupiny A bude prebiehať od 22. 06. 2013 od 08:00 hod. ráno v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu (IVS) Bratislava, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava.

Skupina B
Odvoz účastníkov bude zabezpečený 24. júna 2013 z Michaloviec a Prešova. Je potrebné, aby všetci účastníci boli na uvedenom mieste 15 minút pred odchodom.
Do skupiny B sú zaradení:
Zdravotní koordinátori pre okresy: Michalovce, Prešov, Bardejov

  1. Zdravotní asistenti pre lokality: Hermanovce, Kapušany – Cehelňa, Kojatice, Svinia, Jarovnice, Ch. Jakubovany, Nižný Tvarožec, Zborov, Varhaňovce, Čičarovce, Trhovište, Vrbnica, Drahňov, Laškovce, Strážske, Veľké Kapušany, Vaľkovňa, Telgárt

Školenie skupiny A bude prebiehať od 24. 06. 2013 od 13:15 hod. v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu (IVS) Bratislava, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava.