Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici

26. 03. 2019

V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ (ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) sa dňa 25. 3. 2019 v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica konalo Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientských centrách a okresných úradoch v sídle krajov. Jeho cieľom bolo zvýšenie úspešnosti identifikácie obetí trestných činov.

Prednášku ako lektor viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. K problematike identifikácie obetí trestných činov a poskytnutia relevantných informácií o kontaktných bodoch tiež ako lektorka vystúpila národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.

:)

Foto: Prednáška národnej odborníčky za oblasť psychológie Zuzany Porubčanovej.

Účastníkmi vzdelávania boli komunitní a terénni sociálni pracovníci, obecní a mestskí policajti, zamestnanci klientskeho centra a zamestnanci úradu v sídle Banskobystrického kraja. Títo ľudia často prichádzajú do styku s obeťami alebo potenciálnymi obeťami trestných činov priamo pri výkone svojej práce a v teréne. Preto je dôležité odovzdať im ucelené informácie o projekte a jeho úlohách čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Nie každý občan má totiž možnosť ísť priamo na kontaktný bod alebo o jeho zriadení vo svojom kraji ešte nevie.

Za Kontaktný bod Banská Bystrica sa vzdelávania zúčastnili koordinátorka na regionálnej úrovni Monika Cibuľová a asistentka koordinátorky Daniela Puhallová. Z projektového tímu bola prítomná hlavná metodička Barbara Bilančíková. Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.