Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2019, Nedeľa
 

Volebná kampaň pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Informácie k vedeniu volebnej kampane kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky

 

Informácie k vedeniu volebnej kampane treťou stranou
 

Adresy webových sídiel osobitných účtov
E-mailová adresa pre zaslanie oznámenia o adrese webového sídla osobitného účtu: volby@minv.sk

 

Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň a prehľady nákladov tretích strán na volebnú kampaň
E-mailová adresa pre zaslanie správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň: volby@minv.sk