Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

Procedurálny odbor

       najmä

  • zabezpečuje a komplexne vykonáva prvostupňové správne konanie v súvislosti s konaním o azyle,
  • analyzuje aktuálny vývoj a nové trendy v oblasti azylovej problematiky z celospoločenského hľadiska a podieľa sa na tvorbe migračnej politiky Slovenskej republiky s ohľadom na výzvy,
  • spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou informačnou službou, prípadne ďalšími bezpečnostnými zložkami v Slovenskej republike pri získavaní a poskytovaní informácií o žiadateľoch o udelenie azylu,
  • zabezpečuje súlad procedurálnych postupov azylovej problematiky so zásadami migračnej politiky štátu, právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, medzinárodnými dohovormi a zmluvami, ku ktorým Slovenská republika v tejto oblasti pristúpila,
  • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti azylu a migrácie, najmä Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Medzinárodným centrom pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD),
  • riadi po odbornej stránke, usmerňuje a kontroluje činnosť recepčných pracovísk v príslušných azylových zariadeniach migračného úradu ministerstva vrátane prijímacích centier v priestoroch medzinárodných letísk (Schengen).
 
>