Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 
Okresné úrady / Okresné úrady / TRENČIANSKY KRAJ / Prievidza / Oznamy - úradná tabuľa / Verejné obstarávanie / Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

Obvodný úrad Prievidza je podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Obvodný úrad na Odbore ekonomickom osobou s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

 

Názov :  Obvodný úrad Prievidza

IČO     :   42024307

 

Sídlo                                                            

Mesto  :  Prievidza

PSČ    :  971 73

Ulica   :  Medzibriežková

Číslo   :  2

 

 

Kontakt :

 

Ing. Laurincová Zuzana

Tel: +421 46 5156 314

e-mail : zuzana.laurincova@pd.vs.sk