Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2021, nedeľa
 

Projekty

20.8.2020

Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2020

https://www.minedu.sk/podpora-inkluzivneho-vzdelavania-na-zakladnych-skolach-so-ziakmi-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-2020/

https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2020/

https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2020/

1.4.2020

Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2020

 

4.3.2020

Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2020


9.3.2018

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 201822.8.2016

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2016


30.6.2016

Zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2016“

Zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov rozvojového projektu  „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“

Zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“

Zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie finančných prostriedkov rozvojového projektu „Enviroprojekt 2016“13.6.2016

Zoznam schválených projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“6.6.2016

Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016

Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2016


18.5.2016

Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016

Zverejnenie  výsledkov  Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2016


29.3.2016
Zoznam úspešných žiadateľov  o pridelenie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Telocvičňa“


4.3.2016
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti podpory zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách


2.6.2016
Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania


29.2.2016

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“26.2.2016

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2016“17.2.2016
Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“  [pdf,ext]

Žiadosť  o financovanie rozvojového projektu (RTF, 165 kB)    [rtf,168kb]


8.2.2016
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016


21.10.2015
Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015


19.8.2015
Zoznam vybratých projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte Zdravie a bezpečnosť v školách 2015

Výzva na podanie žiadostí o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015


1.7.2015
Poradie a výška finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“


30.6.2015
Poradie a výška finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov „Zdravie na tanieri“


24.6.2015
Poradie a výška finančných prostriedkov určených na realizáciu  rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2015“  


16.6.2015

Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015

Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2015


11.6.2015
Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte ENVIROPROJEKT 2015 [pdf,ext]


Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2015     [pdf,ext]


5.6.2015
Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov v rámci výzvy „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 2015“


3.6.2015
Zoznam vybraných projektov predložených v rámci výzvy "Odstránenie stavebných bariér - rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015"


1.6.2015
Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2015


18.5.2015
Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov na podporu budovania COVP pre rok 2015 
(PDF, 300 kB)


13.5.2015

Rozvojové projekty - výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2015

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2015   (PDF, 269 kB)[pdf, 267kb]


07.4.2015
Rozvojové projekty - výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2015 

Pedagogické a špeciálne poradenstvo 2015  (PDF, 393 kB)[pdf,393kb]

Zdravie na  tanieri 2015 (PDF, 660 kB)[pdf,659kb]

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2015 (PDF, 940 kB)[pdf,939kb]


Protidrogová prevencia 2015 (PDF, 249 kB)[pdf,190kB]

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015 (PDF, 191 kB) [pdf,190kB]

PODPORA ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA ROK 2015 (PDF, 243 kB) [pdf,588kB]

ODSTRÁNENIE STAVEBNÝCH BARIÉR - ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ NA VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV   SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2015 (PDF, 589 kB)[pdf,588kB]

FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU NA PODPORU BUDOVANIA CENTIER ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA ROK 2015 (PDF, 226 kB)[pdf,226kB]

FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU PROPAGÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V NEDOSTATKOVÝCH ODBOROCH VZDELÁVANIA NA ROK 2015 (PDF, 227 kB)[pdf,226kB]

20.2.2015

ENVIROPROJEKT 2015 (PDF, 194 kB) [pdf,193kB]

Grafické systémy 2015 (PDF, 225 kB) [pdf,224kB]


15.7.2014

Zoznam vybraných rozvojových projektov 2014.

Projekty na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2014  (PDF, 30 kB)[pdf,260kB]

Projekty na realizáciu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2014 (PDF, 138 kB) [pdf,260kB]

Projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014 (PDF, 229 kB) [pdf,260kB]

ENVIROPROJEKT 2014 (PDF, 241 kB) [pdf,260kB]

ZDRAVIE NA TANIERI 2014 (PDF, 248 kB) [pdf,260kB]

Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014 (PDF, 284 kB) [pdf,260kB]

Protidrogová prevencia 2014 (PDF, 144 kB) [pdf,260kB]

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základných školách 2014 (PDF, 152 kB) [pdf,260kB]

Ďalšie  rozvojové projekty (PDF, 276 kB) [pdf,260kB]   


 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)