Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Protikorupčná politika

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v rámci implementácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy – implementácia systému manžérstva proti korupcii podľa požiadaviek STN ISO 37001:2019, Operačného programu Efektívna verejná správa  prijal protikorupčnú politiku, ktorá v súlade s protikorupčnou politikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zakazuje korupciu a vyjadruje záväzky a pravidlá postupov úradu. Záväzky, pravidla, ciele a postupy protikorupčnej politiky bude Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky uplatňovať vo všetkých interných aj externých vzťahoch s fyzickými osobami a právnickými osobami. Preto uvedenú protikorupčnú politiku zverejňuje.