Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom FRONT občianska strana práce

Prípravný výbor politickej strany s názvom FRONT občianska strana práce (skratka názvu: FRONT OSP) oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.

Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.

Doba zverejnenia začína plynúť dňa 20. 09. 2023 a končí dňa 17. 03. 2024.

Počas vyššie uvedenej doby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

a) neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,

b) nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a

c) nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.