Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom REŠTART SLOVENSKA

 

    Prípravný výbor politickej strany s názvom REŠTART SLOVENSKA (skratka názvu REŠTART SK)  oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.

Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.

Doba zverejnenia začína plynúť dňa 30. 06. 2023 a končí dňa 26. 12. 2023.

Počas vyššie uvedenej doby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

a) neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,

b) nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a

c) nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.