Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Oznámenie prípravného výboru politického hnutia so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politického hnutia s názvom Slovensko Si Nedáme

 

Prípravný výbor politického hnutia s názvom Slovensko Si Nedáme (skratka názvu: SSN) oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedené politické hnutie vzniklo.

Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.

Doba zverejnenia začína plynúť dňa 22. 06. 2023 a končí dňa 18. 12. 2023.

Počas vyššie uvedenej doby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

a) neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,

b) nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a

c) nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.