Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2022, piatok
 

Publikácie na stiahnutie

Na tomto mieste si môžete stiahnuť odborné publikácie týkajúce sa činnosti Úradu a procesu začleňovania marginalizovaných komunít do spoločnosti.

 

Vzdelávanie

Návrh koncepčného riešenia stredného odborného vzdelávania študentov z marginalizovaných komunít (PDF, 5 MB)

Autori: Soňa Koreňová a kolektív autorov ÚSVRK

 

Návrh posilnenia materiálnych, personálnych a finančných kapacít stredných skôl vyučujúcich rómsky jazyk, literatúru a reálie (PDF, 327 kB)

Autori: Soňa Koreňová a kolektív autorov ÚSVRK

 

Povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov (PDF, 345 kB)

Autor: ÚSVRK

 

Jazyková mapa rómskych komunít na Slovensku  (JPG, 394 kB)

Autor: Ábel Ravasz 

  

Bývanie

Prestupné bývanie (PDF, 790 kB)

Autor: Katarína Smatanová

 

Uplatniteľnosť systému prestupného bývania a „housing-first“ v podmienkach SR (PDF, 2 MB)

Autori: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD., Mgr. Darina Ondrušová, PhD., Gábor Csomor, M. A.

 

Metodika prevencie straty bývania Prípadová štúdia Veľký Krtíš (PDF, 2 MB)

Autori: ÚSVRK, PhDr. Janette Knapeková a Mgr. Adrián Berky

 

Sprievodca vysporiadaním pozemkov v obciach s rómskymi osídleniami (PDF, 3 MB)

Autor: ÚSVRK

 

Pôsobnosť obcí v prípade mimoriadnych situácií s osobitným zameraním na obce s marginalizovanými rómskymi komunitami (PDF, 453 kB)

Autori: ÚSVRK, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

 

Zamestnanie

Uznesenie vlády - opatrenia na posilnenie uplatnenia marginalizovaných rómskych komunít (PDF, 196 kB)

 

Dobrá prax aktivačnej práce (PDF, 5 MB)

Autori: Ábel Ravasz a kolektív autorov ÚSVRK

 

Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako flexibilný nástroj zmierňovania rozdielov - Prijatie dočasného vyrovnávacieho opatrenia v praxi (PDF, 229 kB)

Autori: Vladimír Horváth a kolektív autorov ÚSVRK

 

Metodika systému prestupného zamestnávania (PDF, 1 MB)

Autor: Mária Filipová 

 

Integračné politiky

Biela kniha o inštitucionálnom nastavení integračných politík na obdobie 2020-2024 (PDF, 80 kB)

Autori: Ábel Ravasz, Juraj Kuruc

 

Ľudké práva a slobody

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2016
(PDF, 6 MB)

Autori: kolektív autorov odborných pracovníkov Slovenskéhho národného strediska pre ľudské práva

 

Výkladové publikácie 

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, verzia 2018 (PDF, 1 MB)

Autori: Ábel Ravasz a kolektív autorov ÚSVRK

 

Metodický výklad k používaniu etnických kategórií pri nastavovaní štátnych integračných politík, verzia 2018

Autori: Ábel Ravasz a kolektív autorov ÚSVRK