Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Rakúska republika

 1. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (Viedeň, 21. decembra 1973)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 95/1975
  - nadobudnutie platnosti: 15. septembra 1975
 2. Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973 (výmena nót 18. december 2001 / 31. august 2005)
  - uverejnenie v Zbierke zákonov pod č. 530/2005
  - nadobudnutie platnosti: 30. novembra 2005
 3. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách (Viedeň, 11. júna 1997)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 373/1998
  - nadobudnutie platnosti: 1. novembra 1998
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom - readmisná dohoda (Viedeň, 20. júna 2002)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 569/2002
  - nadobudnutie platnosti: 1. októbra 2002
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska Jarovce – Kittsee (Praha, 15. mája 2008) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 409/2008
  - nadobudnutie platnosti: 1. júla 2008
 6. Rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi (Bratislava, 25. októbra 2003)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 407/2004
  - nadobudnutie platnosti: 1. septembra 2004
 7. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (Viedeň 13. februára 2004)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 252/2005
  - nadobudnutie platnosti: 1. júla 2005
 8. Dohoda o praktickom uplatňovaní Nariadenia Rady (ES) č. 343/ 2003 z 18. februára 2003 ustanovujúcom kritériá a postupy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým Ministerstvom vnútra Rakúskej republiky (Bratislava, 25. apríla 2005)
 9. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy (Viedeň, 28. apríla 2004)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 332/2004
  - nadobudnutie platnosti: 1. mája 2004
 10. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) z 20. júna 2002 (výmena nót 15. mája 2008 a 31. júla 2008)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 347/2008
  - nadobudnutie platnosti: 19. augusta 2008
 11. Potvrdenie výsledkov rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o ďalšom uplatňovaní bilaterálnych medzináordných zmlúv po úplnom uplatňovaní schengenského acquis aj Slovenskou republikou
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 281/2009
  - účinné od 22. decembra 2007
 12. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 v znení výmeny nót z 10. septembra a 15. septembra 2008 (uzatvorená výmenou nót z 28. októbra 2011 a 8. februára 2012)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 64/2012
  - nadobudnutie platnosti: 23. februára 2012
 13. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda), (Bratislava, 16. februára 2012)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 134/2012
  - nadobudnutie platnosti: 13. mája 2012
 14. Vykonávací protokol k dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (Bratislava, 16. februára 2012)
  - nadobudnutie platnosti: 13. mája 2012