Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Informácie pre oprávnených občanov

 

Právo hlasovať v referende

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

 

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Hlasovací preukaz