Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Regióny

Počet Rómov žijúcich na Slovensku je podľa sociografického mapingu (Atlasu rómskych komunít 2004) 320 tisíc. Z nich približne 60 percent žije integrovane v rozptyle medzi majoritnou populáciou. Zvyšných približne 40 percent žije v:

• mestských alebo obecných koncentráciách,
• osídleniach lokalizovaných na okraji obce/mesta, v osídleniach, ktoré sú od obce/mesta priestorovo vzdialené, alebo oddelené prírodnou alebo umelou bariérou (potok, železnica, cesta...).

V priebehu výskumu anketári navštívili 1 087 obcí alebo miest. V nich bolo identifikovaných 1 575 osídlení rôzneho typu, v ktorých žijú komunity majoritou vnímané ako rómske. V 772 obciach alebo mestách žijú tieto komunity integrovane v rozptyle medzi majoritnou populáciou. Zo všetkých osídlení môžeme považovať za segregované 149, to znamená, že tieto osídlenia sa nachádzajú na okraji alebo mimo obce/mesta. Anonymné štatistické zisťovanie bolo spravidla zamerané na zisťovanie počtu Rómov v rómskych osadách, ktorí trpia alebo sú ohrození určitou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie. Bližšie informácie o charakteristike rómskych osídlení, obydlí a infraštruktúry v rómskych osídleniach v jednotlivých samosprávnych krajov nájdete v dokumentoch nižšie.