Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev
O registri pozemkových spoločenstiev

Register pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: 01-PS/2001
Názov: Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota
Sídlo: Dolná Lehota

Vložka číslo: 01-PS/2003
Názov: Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá

Sídlo: Nová 392, Pohorelá

Vložka číslo: 01/04-PS
Názov: Urbársko pozemkové spoločenstvo Polomka
Sídlo: Osloboditeľov 20, Polomka

Vložka číslo: 01/05/PS
Názov: Pašienkové spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Pohronská Polhora
Sídlo: Pohronská Polhora

Vložka číslo: 02/05-PS
Názov: Pasienkovo - urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
Sídlo: Dubová

Vložka číslo: 03/05-PS
Názov: URBÁR - pozemkové spoločenstvo Zámostie
Sídlo: Odbojárov 4, Zámostie

Vložka číslo: 04/05-PS
Názov: Urbársko pozemkové spoločenstvo vo Valaskej
Sídlo: Hronská 10/433, Valaská

Vložka číslo: 07-PS/98
Názov: Pasienkové – pozemkové, spoločenstvo Drábsko - Kysuca
Sídlo: Františkánska 28, Trnava

Vložka číslo: 08-PS/98
Názov: Pozemkové spoločenstvo Bystrá
Sídlo: Bystrá

Vložka číslo: PS-02/2013
Názov: Zelensko - pasecké pozemkové spoločenstvo Brezno
Sídlo: Dr. Clementisa 24, Brezno

Vložka číslo: 10-PS/98
Názov: Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom
Sídlo: Hviezdoslavova 37, Závadka nad Hronom

Vložka číslo: 14-PS/99
Názov: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Šumiac
Sídlo: Šumiac

Vložka číslo: 15-PS
Názov: Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Nemecká

Sídlo: Nemecká

Vložka číslo: 15-PS/99
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Heľpa
Sídlo: Heľpa

Vložka číslo: 16 - PS/99
Názov: Pozemkové spoločenstvo pasienkárov v Heľpe
Sídlo: Heľpa

Vložka číslo: 16-POZ
Názov: Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo v Lome nad Rimavicou
Sídlo: Lom nad Rimavicou

Vložka číslo: 17-PS/00 - zrušené

Názov: Pozemkové spoločenstvo KAMENSKÝCH Lom nad Rimavicou
Sídlo: Okružná ul.28, Detva

Vložka číslo: 18-PS/2003
Názov: Pozemkové spoločenstvo - Pašienkári Sihla
Sídlo: Sihla

Vložka číslo: 18-PS/99
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom
Sídlo: Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom

Vložka číslo: 3/96
Názov: Priehybinské pozemkové spoločenstvo Brezno - Babinec
Sídlo: Jesenského 10, Brezno

Vložka číslo: 4/96
Názov: Priehybinské pozemkové spoločenstvo Brezno - Kubická
Sídlo: Kozmonautov 16, Brezno

Vložka číslo: PS-01/2013
Názov: Urbariát pozemkové spoločenstvo Predajná
Sídlo: Farská 58, Predajná

Vložka číslo: PS 1/1996
Názov: Urbársko pozemkové spoločenstvo  Mýte pod Ďumbierom
Sídlo: Mýto pod Ďumbierom

Vložka číslo: PS 17/2000
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota
Sídlo: Horná Lehota

Vložka číslo: PS 3/ 1996
Názov: Pasienkové spoločenstvo bývalých osadníkov pozemkové spoločenstvo Michalová
Sídlo: Michalová

Vložka číslo: PS 4/1997
Názov: Pozemkové spoločenstvo Telgárt
Sídlo: Telgárt 149

Vložka číslo: PS-01/2008
Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbáru Jasenie
Sídlo: Jasenie

Vložka číslo: PS-01/2009
Názov: Pasienkové spoločenstvo v Drábsku

Sídlo: Drábsko 47

Vložka číslo: PS-01/2011
Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbár Lopej
Sídlo: Hámor 442/1, Lopej

Vložka číslo: PS-02/2009
Názov: Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo v Polomke
Sídlo: Osloboditeľov 16, Polomka

Vložka číslo: PS-10574/2
Názov: Hrabníky pozemkové spoločenstvo Ráztoka
Sídlo: Ráztoka 124