Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev
O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: R 0001 HE
Názov: Združenie bývalých urbarialistov obce Adidovce, PS
Sídlo: Adidovce

Vložka číslo: R 0001 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa Palota
Sídlo: Palota

Vložka číslo: R 0002 HE
Názov: Babjak a spol. PS Lukačovce
Sídlo: Lukačovce

Vložka číslo: R 0002 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa Čertižné
Sídlo: Čertižné

Vložka číslo: R 0003 HE
Názov: Urbariát PS - Vyšná Jablonka
Sídlo: Vyšná Jablonka

Vložka číslo: R 0003 ME
Názov: Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov pôdy, PS Výrava
Sídlo: Výrava

Vložka číslo: R 0004 HE
Názov: Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Modrá n/C.
Sídlo: Modrá n/C.

Vložka číslo: R 0004 ME
Názov: Limba, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Michalovce

Vložka číslo: R 0005 HE
Názov: Urbariát PS Porúbka
Sídlo: Porúbka

Vložka číslo: R 0005 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo Košút a spol. Svetlice
Sídlo: Svetlice

Vložka číslo: R 0006 HE
Názov: Urbárske, lesné a pozemkové spoločenstvo Hudcovce
Sídlo: Hudcovce

Vložka číslo: R 0006 ME
Názov: Urbárska spoločnosť PS Svetlice
Sídlo: Svetlice

Vložka číslo: R 0007 HE
Názov: Urbárska a pasienková spoločnosť, PS Nižná Jablonka
Sídlo: Nižná Jablonka

Vložka číslo: R 0007 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo Čabiny
Sídlo: Čabiny

Vložka číslo: R 0008 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbariát a Capcara a spol. Roškovce
Sídlo: Roškovce

Vložka číslo: R 0009 HE
Názov: Urbárska spoločnosť – PS Rohožník
Sídlo: Rohožník

Vložka číslo: R 0009 ME
Názov: Urbárska spoločnosť, PS Sukov
Sídlo: Sukov

Vložka číslo: R 0010 HE
Názov: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Ptičie
Sídlo: Ptičie

Vložka číslo: R 0010 ME
Názov: Urbárske lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Ňagov
Sídlo: Ňagov

Vložka číslo: R 0011 HE
Názov: Urbárska a pasienková spoločnosť Zubné, PS
Sídlo: Zubné

Vložka číslo: R 0011 ME
Názov: Urbárske združenie PS Čabalovce
Sídlo: Čabalovce

Vložka číslo: R 0012 HE
Názov: Urbariát a lesné pozemkové spoločenstvo Zbudské Dlhé
Sídlo: Zbudské Dlhé

Vložka číslo: R 0012 ME
Názov: Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov pôdy, PS Olšinkov
Sídlo: Olšinkov

Vložka číslo: R 0013 HE
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Prituľany
Sídlo: Prituľany

Vložka číslo: R 0013 ME
Názov: Urbárska spoločnosť a pozemkové spoločenstvo Repejov
Sídlo: Repejov

Vložka číslo: R 0014 HE
Názov: Urbariát obce, pozemkové spoločenstvo Jasenov
Sídlo: Jasenov

Vložka číslo: R 0014 ME
Názov: Urbárska spoločnosť a PS Repejov 1
Sídlo: Repejov

Vložka číslo: R 0015 HE
Názov: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Závada
Sídlo: Závada

Vložka číslo: R 0015 ME
Názov: Stecok pozemkové spoločenstvo vlastníkov pôdy Vydraň
Sídlo: Medzilaborce, Vydraň

Vložka číslo: R 0016 HE
Názov: Urbárska spoločnosť Košarovce – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Košarovce

Vložka číslo: R 0016 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Vyšná Oľka
Sídlo: Oľka

Vložka číslo: R 0017 HE
Názov: Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Ruská Poruba
Sídlo: Ruská Poruba

Vložka číslo: R 0017 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo skupiny vlastníkov lesa Pančák a spol. Oľka
Sídlo: Oľka

Vložka číslo: R 0018 HE
Názov: Združenie vlastníkov lesa Karabinoš a spol. PS Karná
Sídlo: Karná

Vložka číslo: R 0018 ME
Názov: Manajlov, pozemkové spoločenstvo vlastníkov pôdy Vydraň
Sídlo: Vydraň, 06801 Medzilaborce

Vložka číslo: R 0019 HE
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Ruská Kajňa
Sídlo: Ruská Kajňa

Vložka číslo: R 0019 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo súkromného lesa Volica
Sídlo: Volica

Vložka číslo: R 0020 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Hrabovec n/L.
Sídlo: Hrabovec n/L.

Vložka číslo: R 0020 ME
Názov: Pozemkové spoločenstvo obce Kalinov
Sídlo: Kalinov

Vložka číslo: R 0021 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Pakostov
Sídlo: Pakostov

Vložka číslo: R 0021 ME
Názov: Združenie vlastníkov pôdy, lesa a urbariátu Medzilaborce
Sídlo: Medzilaborce

Vložka číslo: R 0022 HE
Názov: Urbárska spoločnosť v Karnej – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Karná

Vložka číslo: R 0023 HE
Názov: Urbárska spoločnosť PS Kamenica nad Cirochou
Sídlo: Kamenica n/C.

Vložka číslo: R 0024 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo, skupiny vlastníkov lesa Vasilenko a spol. Oľka
Sídlo: Oľka

Vložka číslo: R 0025 HE
Názov: Urbárska spoločnosť Zbojné, PS
Sídlo: Zbojné

Vložka číslo: R 0026 HE
Názov: PS Malá Bila Zbudská Belá
Sídlo: Zbudská Belá

Vložka číslo: R 0027 HE
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Vyšná Sitnica
Sídlo: Vyšná Sitnica

Vložka číslo: R 0028 HE
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kamienka
Sídlo: Kamienka

Vložka číslo: R 0029 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Nechválova Polianka
Sídlo: Nechválova Polianka

Vložka číslo: R 0030 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Slovenské Krivé
Sídlo: Slovenské Krivé

Vložka číslo: R 0031 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Brestov
Sídlo: Brestov, 066 01 Humenné

Vložka číslo: R 0032 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Slavkovce – lesy Oľka
Sídlo: Slavkovce

Vložka číslo: R 0032 HE
Názov: Urbariát Habura, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Habura

Vložka číslo: R 0033 HE
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Dúbrava - Veľopolie
Sídlo: Udavské

Vložka číslo: R 0034 HE
Názov: Pozemkové spoločenstvo Zemplín Hrubov
Sídlo: Hrubov

Vložka číslo: R 0035 HE
Názov: Pozemkové a lesné spoločenstvo Borov
Sídlo: Borov, 068 01 Medzilaborce

Vložka číslo: R 0036 HE
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Dorkovo - Veľopolie
Sídlo: Udavské