Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: 01/1-SP
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesov SITNIKY
Sídlo: 091 01 Stropkov – Sitníky

Vložka číslo: 02/1-SP
Názov: Spoločnosť urbárskych a spoločenstvenných lesov - pozemkové spoločenstvo Kolbovce
Sídlo: 090 31 Kolbovce

Vložka číslo: 02/2-SP BPS
Názov: Lesné spoločenstvo Surmaj Vyšná Olšava
Sídlo: 090 32 Miňovce, Vyšná Olšava

Vložka číslo: 03/1-SP
Názov: Pozemkové spoločenstvo KAMJANA Miková
Sídlo: 090 24 Miková

Vložka číslo: 03/2-SP BPS
Názov: Lesná spoločnosť Vinica k. ú. Valkov pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 080 01 Prešov, Lesnícka 66

Vložka číslo: 04/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Mrázovce
Sídlo: 090 34 Tokajík, Mrázovce

Vložka číslo: 04/2-SP BPS
Názov: Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Bokša
Sídlo: 091 01 Stropkov, Bokša

Vložka číslo: 05/1-SP
Názov: Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Gribov
Sídlo: 090 22 Bukovce, Gribov

Vložka číslo: 06/1-SP
Názov: Lesná a urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Bžany
Sídlo: 090 33 Turany n/O

Vložka číslo: 07/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Breznička
Sídlo: 091 01 Stropkov, Breznička

Vložka číslo: 09/1-SP
Názov: Spoločenstvenné lesy obce Breznica - pozemkové spoločenstvo Breznica
Sídlo: 091 01 Stropkov, Breznica

Vložka číslo: 1/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Miroľa
Sídlo: 090 06 Miroľa

Vložka číslo: 1/2-SK BPS
Názov: Urbariát č. 1 pozemkové spoločenstvo Želmanovce
Sídlo: 086 44 Kuková, Želmanovce č. 16

Vložka číslo: 10 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskych a súkromných lesov Kružľová
Sídlo: 090 02 Kružľová

Vložka číslo: 10/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov pôdy a urbariálistov obce Driečna
Sídlo: 090 24 Miková, Driečna

Vložka číslo: 11/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskych súkromných lesov Šemetkovce
Sídlo: 090 03 Ladomirová Šemetkovce 28

Vložka číslo: 11/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Vojtovce
Sídlo: 091 01 Stropkov, Vojtovce

Vložka číslo: 12/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov pôdy - pozemkové spoločenstvo Havaj
Sídlo: 090 23 Havaj

Vložka číslo: 13 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov Soboš
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Soboš

Vložka číslo: 13/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť DILEC, pozemkové spoločenstvo Varechovce
Sídlo: 090 23 Havaj, Varechovce

Vložka číslo: 14 /1-SK
Názov: Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa pozemkovéspoločenstvo Krajná Poľana
Sídlo: 090 05 Krajná Poľana č.53

Vložka číslo: 14/1-SP
Názov: Urbárska a lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Jakušovce
Sídlo: 090 31 Kolbovce, Jakušovce

Vložka číslo: 15/1-SK
Názov: ROHUĽA, pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť obce Vyšná Jedľová
Sídlo: 089 01 Svidník, Vyšná Jedľová

Vložka číslo: 15/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť PETEJOVCE, pozemkové spoločenstvo Vyšný Hrabovec
Sídlo: 090 34 Vyšný Hrabovec 48

Vložka číslo: 16/1-SK
Názov: Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu – PS Kaštieľ Svidnička
Sídlo: 090 02 Kružľová, Svidnička

Vložka číslo: 16/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Vyšná Olšava
Sídlo: 090 32 Vyšná Olšava

Vložka číslo: 17 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesa Beskyd Vyšný Mirošov
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Vyšný Orlík

Vložka číslo: 17/1-SP
Názov: Spoločenstvo urbárskych a spoločenstvenných lesov Soľník – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 090 31 Kolbovce, Soľník

Vložka číslo: 18/1-SK
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Dubová
Sídlo: 089 01 Svidník, Ľ. Štúra 489/9

Vložka číslo: 18/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Tokajík, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 090 34 Tokajík

Vložka číslo: 19 /1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť „Ščob“ pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík 71

Vložka číslo: 19/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov súkromných lesných pozemkov,pozemkové spoločenstvo Veľkrop
Sídlo: 091 01 Stropkov, Veľkrop

Vložka číslo: 2/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Šarišský Štiavnik
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Šarišský Štiavnik 13

Vložka číslo: 2/2-SK BPS
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Polominy Kuková
Sídlo: 086 44 Kuková, Želmanovce č. 16

Vložka číslo: 20/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo, spoločnosť vlastníkov lesa Skalné - Šarbov
Sídlo: 090 04 Šarbov

Vložka číslo: 20/1-SP
Názov: KASPEROV pozemkové spoločenstvo Staškovce
Sídlo: 090 23 Havaj, Staškovce

Vložka číslo: 21/1-SK
Názov: BELOVEC, pozemkové spoločenstvo Belejovce
Sídlo: 040 01 Košice 1, Lesná 25

Vložka číslo: 21/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Veľkrop
Sídlo: 091 01 Stropkov, Veľkrop

Vložka číslo: 22/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko
Sídlo: 090 41 Mestisko

Vložka číslo: 22/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov lesných pozemkov Pozemkové spoločenstvo Vislava
Sídlo: 090 21 Chotča, Vislava

Vložka číslo: 23 /1-SK
Názov: Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko
Sídlo: 090 41 Mestisko

Vložka číslo: 23/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Malá Poľana
Sídlo: 090 24 Miková, Malá Poľana

Vložka číslo: 24 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník,
Sídlo: 089 01 Svidník

Vložka číslo: 24/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov pôdy a urbariátu obce Nižná Vladiča, pozemkové spoločenstvo Nižná Vladiča
Sídlo: 090 23 Havaj, Vladiča

Vložka číslo: 25/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť OBŠÁR pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa
Sídlo: 089 01 Svidník, Jurková Voľa

Vložka číslo: 25/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Potoky
Sídlo: 091 01 Stropkov, Potoky

Vložka číslo: 26/1-SK
Názov: Komposesorátna spoločnosť STAVLINEC,pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa
Sídlo: 089 01 Svidník, Jurková Voľa

Vložka číslo: 26/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov súkromných lesov a členov urbariátu, pozemkové spoločenstvo Bukovce
Sídlo: 090 22 Bukovce

Vložka číslo: 27/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbariátu a lesomajiteľov Krajné Čierno
Sídlo: 090 03 Ladomirová, Krajné Čierno

Vložka číslo: 27/1-SP
Názov: Urbariát Kozinec, pozemkové spoločenstvo Stropkov
Sídlo: 091 01 Stropkov, Hrnčiarska 1597/28

Vložka číslo: 28 /1-SK
Názov: Spoločnosť urbárskych a súkromných lesov pozemkové spoločenstvo Pstriná
Sídlo: 090 06 Miroľa, Pstriná

Vložka číslo: 28/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Vyšný Hrabovec
Sídlo: 090 34 Tokajík, Vyšný Hrabovec

Vložka číslo: 29/1-SK
Názov: Makovica, pozemkové spoločenstvo združenia vlastníkov lesov a urbariátu Kurimka
Sídlo: 090 16 Cernina, Kurimka

Vložka číslo: 29/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Šandal
Sídlo: 091 01 Stropkov, Šandal

Vložka číslo: 3/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Homoľa a Sajturčanec, Nová Polianka
Sídlo: 089 01 Svidník, Nová Polianka

Vložka číslo: 30 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Orlík, Nižný Orlík
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Nižný Orlík

Vložka číslo: 30/1-SP
Názov: Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Šandal
Sídlo: 091 01 Stropkov, Šandal

Vložka číslo: 31/1-SK
Názov: Spolumajitelia súkromných lesov „Volšinec“ Pozem. spol. Ladomírová
Sídlo: 090 03 Ladomírová

Vložka číslo: 31/1-SP
Názov: Spoločenstvo lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Potôčky
Sídlo: 091 01 Stropkov, Potôčky

Vložka číslo: 32/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo ŠČOB Ladomírová
Sídlo: 090 03 Ladomírová

Vložka číslo: 32/1-SP
Názov: Spoločnosť urbariátu Krišľovce, pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 090 31 Kolbovce, Krišľovce

Vložka číslo: 33/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Vaľkovce
Sídlo: 090 42 Vaľkovce

Vložka číslo: 33/1-SP
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšná Vladiča
Sídlo: 090 23 Havaj, Vladiča

Vložka číslo: 34/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Bodružal
Sídlo: 090 05 Bodružal

Vložka číslo: 34/1-SP
Názov: Lesná spoločnosť , pozemkové spoločenstvo Miňovce
Sídlo: 090 32 Miňovce

Vložka číslo: 35/1-SK
Názov: Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbáru pozemkové spoločenstvo Korejovce
Sídlo: 090 04 Korejovce

Vložka číslo: 35/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Bystrá
Sídlo: 090 23 Havaj

Vložka číslo: 36/1-SK
Názov: Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Medvedie
Sídlo: 090 04 Medvedie

Vložka číslo: 36/1-SP
Názov: Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Kožuchovce
Sídlo: 090 22 Bukovce, Kožuchovce

Vložka číslo: 37/1-SP
Názov: Urbárska a lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo k. ú. Valkov
Sídlo: 080 01 Prešov, Lesnícka 66

Vložka číslo: 38 /1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krajná Porúbka
Sídlo: 090 04 Medvedie, Krajná Porúbka

Vložka číslo: 38/1-SP
Názov: Spoločnosť urbariátu a komposesorátu Brusnica – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 090 31 Kolbovce, Brusnica

Vložka číslo: 39/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesov DÍL Ladomirová
Sídlo: 090 03 Ladomirová

Vložka číslo: 39/1-SP
Názov: Pozemkové spoločenstvo súkromných majiteľov lesa Chotča
Sídlo: 090 21 Chotča 16

Vložka číslo: 4 /1-SK
Názov: Beskal, pozemkové spoločenstvo, spoločnosť lesomajiteľov a urbariátu Kečkovce
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík

Vložka číslo: 40/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť Sakalov pozemkové spoločenstvo Lomné
Sídlo: 090 33 Turany n/Ondavou, Lomné

Vložka číslo: 41 /1-SK
Názov: Spoločnosť súkromných vlastníkov a urbariátu pozemkové spoločenstvo Hunkovce
Sídlo: Hunkovce, 090 03 Ladomirová

Vložka číslo: 41/1-SP
Názov: Lesná spoločnosť Kručovčík pozemkové spoločenstvo Lomné
Sídlo: 090 33 Turany n/Ondavou, Lomné

Vložka číslo: 42/1-SP
Názov: Spoločnosť urbárskych a spoločenstvenných lesov - pozemkové spoločenstvo Korunková
Sídlo: 090 31 Kolbovce, Korunková

Vložka číslo: 43 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo - združenie súkromných vlastníkov lesa k.ú. Šarbov Krajná Porúbka
Sídlo: Hunkovce, 090 03 Ladomirová

Vložka číslo: 43/1-SP
Názov: Združenie vlastníkov súkromných lesov a členov urbariátu - pozemkové spoločenstvo Olšavka
Sídlo: 090 22 Bukovce, Olšavka

Vložka číslo: 44 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo lesomajiteľov a urbárnikov Mlynárovce
Sídlo: Mlynárovce, 090 16 Cernina

Vložka číslo: 44/1-SP
Názov: Lesná a urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Turany n/Ondavou
Sídlo: 090 33 Turany n/Ondavou

Vložka číslo: 45/1-SK
Názov: STAVLINEC, pozemkové spoločenstvo Vápeník
Sídlo: Vápeník, 090 02 Kružľová

Vložka číslo: 45/1-SP
Názov: Urbárska spoločnosť Duplín - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: 091 01 Stropkov, Duplín

Vložka číslo: 46 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo súkromných lesov Radumky - Okrúhle
Sídlo: Radoma, 090 42 Okrúhle

Vložka číslo: 47 /1-SK
Názov: Združenie vlastníkov lesa - pozemkoví spoločenstvo Príkra
Sídlo: Príkra , 090 05 Krajná Poľana

Vložka číslo: 47/1-SP
Názov: Urbárske a spoločenstvenné lesy – pozemkové spoločenstvo Makovce
Sídlo: 090 23 Havaj, Makovce

Vložka číslo: 48/1-SK
Názov: DUBICA, pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov Dlhoňa
Sídlo: Dlhoňa , 090 05 Krajná Poľana

Vložka číslo: 48/1-SP
Názov: Súkromné lesné spoločenstvo - Voľa pozemkové spoločenstvo Baňa
Sídlo: 091 01 Stropkov, Baňa

Vložka číslo: 49/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo DUBIČ Rovné
Sídlo: Rovné , 090 16 Cernina

Vložka číslo: 49/1-SP
Názov: Flešár - pozemkové spoločenstvo Stropkov
Sídlo: 080 01 Prešov, Masarykova 16

Vložka číslo: 5 /1-SK
Názov: Spolok OBNOVA – urbár a súkromné lesné pozemky, pozemkové spoločenstvo Beňadikovce
Sídlo: 090 42 Okrúhle

Vložka číslo: 50 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Cigla
Sídlo: Cigla, 090 14 Dubová pri Svidníku

Vložka číslo: 50/1-SP
Názov: Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Kručov
Sídlo: 090 32 Miňovce, Kručov

Vložka číslo: 51 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbariátu a komposesorátu Železník
Sídlo: Železník, 087 01 Giraltovce

Vložka číslo: 51/1-SP
Názov: Lesná a urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Nižná Olšava
Sídlo: 090 32 Miňovce, Nižná Olšava 77

Vložka číslo: 52 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Makovica Cernina
Sídlo: 090 16 Cernina

Vložka číslo: 54/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Nižná Jedľová
Sídlo: Nižná Jedľová, 089 01 Svidník

Vložka číslo: 55 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík
Sídlo: Hrabovčík, 090 41 Mestisko

Vložka číslo: 56 /1-SK
Názov: Spolok BUČNÍK, pozemkové spoločenstvo Kapišová
Sídlo: 090 01 Kapišová

Vložka číslo: 57 /1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Matovce
Sídlo: Matovce, 090 42 Okruhlé

Vložka číslo: 58/1-SK
Názov: JAVIRJA pozemkové spoločenstvo lesov a urbariátu Nižná Pisaná
Sídlo: Nižná Pisaná, 090 01 Kapišová

Vložka číslo: 59/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Mašlej Štefan a spol., Lúčka
Sídlo: Lúčka 89, 087 01 Giraltovce

Vložka číslo: 6 /1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rakovčík
Sídlo: 090 41 Mestisko, Rakovčík

Vložka číslo: 60 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Združenie vlastníkov urbárskych pozemkov obce Kobylnice
Sídlo: Kobylnice, 087 01 Giraltovce

Vložka číslo: 61/1-SK
Názov: DALNÍK, pozemkové spoločenstvo Spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov Vyšná Pisaná
Sídlo: Vyšná Pisaná 31, 090 01 Kapišová

Vložka číslo: 62/1-SK
Názov: ŽABIE, pozemkové spoločenstvo lesov Nižná Pisaná
Sídlo: Nižná Pisaná 35, 090 01 Kapišová

Vložka číslo: 63 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Vagrinec
Sídlo: 090 03 Ladomirová, Vagrinec č. 40

Vložka číslo: 64/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Diel urbárska spoločnosť Radoma
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Radoma č. 96

Vložka číslo: 65/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Čepcov Kračúnovce
Sídlo: 087 01 Giraltovce, Kračúnovce č. 350

Vložka číslo: 66/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Stročín
Sídlo: 089 01 Svidník, Stročín

Vložka číslo: 67 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Havranec
Sídlo: 090 02 Kružľová, Havranec

Vložka číslo: 68 /1-SK
Názov: Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu pozemkové spoločenstvo Nižný Komárnik
Sídlo: 091 01 Stropkov, Hrnčiarska 1619/44

Vložka číslo: 69 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Polominy Želmanovce
Sídlo: 086 44 Kuková, Želmanovce

Vložka číslo: 7/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Javorník, združenie vlastníkov urbariátu Nižný Mirošov
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Nižný Mirošov

Vložka číslo: 70/1-SK
Názov: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Giraltovce
Sídlo: 087 01 Giraltovce, Družstevná 341

Vložka číslo: 71/1-SK
Názov: Lesné a pozemkové spoločenstvo Želmanovce
Sídlo: 086 44 Kuková, Želmanovce č. 59

Vložka číslo: 72 /1-SK
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Kozlová debra Giraltovce
Sídlo: 087 01 Giraltovce – Francovce 530/15

Vložka číslo: 73 /1-SK
Názov: Urbárske a lesné spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Kalnište
Sídlo: 087 01 Giraltovce, Kalnište č. 48

Vložka číslo: 74 /1-SK
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Šapinec
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Šapinec č. 20

Vložka číslo: 75 /1-SK
Názov: Urbariát pozemkové spoločenstvo Štefurov
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Štefurov č. 35

Vložka číslo: 76/1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo Topľanská lúčka Lúčka
Sídlo: 087 01 Giraltovce, Lúčka

Vložka číslo: 77 /1-SK
Názov: Pozemkové spoločenstvo spoluvlastníkov lesných pozemkov a pasienkov Stavenec Marhaň
Sídlo: 086 45 Marhaň, k.ú. Štefurov

Vložka číslo: 8/1-SK
Názov: Združenie urbárskych a súkromných, spoluvlastníkov lesa Kút – Kuchtovce, pozemkové spoločenstvo Roztoky
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Roztoky

Vložka číslo: 9 /1-SK
Názov: Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa, Pozemkové spoločenstvo obce Krajná Bystrá
Sídlo: 090 05 Krajná Poľana, Krajná Bystrá