Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

 

Register pozemkových spoločenstiev

(hľadaj podľa názvu)

https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/ZoznamPS?page=1

 

Okres Svidník – Pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou

 

1. „BELOVEC“ Belejovce pozemkové spoločenstvo
 

IČO: 42 345 359

 

2. Spolok OBNOVA – urbár a súkromné lesné pozemkypozemkové spoločenstvo Beňadikovce 
 

IČO: 31 967 876

 

3. Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Bodružal
 

IČO: 31 985 483

 

4. Pozemkové spoločenstvo Makovica
 

IČO: 36 150 860

 

5. Pozemkové spoločenstvo DUBICA, urbárnikov a lesomajiteľov Dlhoňa
 

IČO: 41 705 017   

 

6. Lesné pozemkové spoločenstvo Dubová
 

IČO: 17 151 473

 

7. Lesné pozemkové spoločenstvo Kozlová debra Giraltovce
 

IČO: 35 525 797

 

8. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Giraltovce
 

IČO: 31 993 028

 

9. Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Havranec
 

IČO: 37 872 982

 

10. Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík
 

IČO: 36 155 870

 

11. Spoločnosť súkromných vlastníkov a urbariátu pozemkové spoločenstvo Hunkovce
 

IČO: 43 882 897

 

12. Urbárska spoločnosť OBŠÁR pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa
 

IČO: 31 953 999

 

13. Komposesorátna spoločnosť STAVLINEC, pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa
 

IČO: 31 953 981

 

14. Urbárske a lesné spoločenstvo -  pozemkové spoločenstvo Kalnište
 

IČO: 31 991 726

 

15. Spolok BUČNÍK, pozemkové spoločenstvo Kapišová
 

IČO: 31 956 611

 

16. Združenie vlastníkov „p.s.“ Kečkovce
 

IČO: 42 037 395

 

17. Pozemkové spoločenstvo Združenie vlastníkov urbárskych pozemkov obce Kobylnice
 

IČO: 31 995 314

 

18. Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbáru pozemkové spoločenstvo Korejovce
 

IČO: 31 956 319  

 

19. Pozemkové spoločenstvo Čepcov, Kračúnovce
 

IČO: 37 794 311

 

20. Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa, pozemkové spoločenstvo Krajná Bystrá
 

IČO: 31 984 959

 

21. Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa pozemkové spoločenstvo Krajná Poľana                                                          
 

IČO: 31 967 868

 

22. Pozemkové spoločenstvo - združenie súkromných   vlastníkov lesa k.ú. Šarbov Krajná Porúbka                                                        
 

IČO: 35 529 351

 

23. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krajná Porúbka                                                          
 

IČO: 31 969 551    

 

24. Pozemkové spoločenstvo urbariátu a lesomajiteľov Krajné Čierno                                                         
 

IČO: 31 967 540

 

25. Pozemkové spoločenstvo urbárskych a súkromných lesov Kružľová                                                          
 

IČO: 31 305 245

 

26. Lesné pozemkové spoločenstvo Polominy Kuková                                                         
 

IČO: 42 382 777

 

27. MAKOVICA, pozemkové spoločenstvo- združenie vlastníkov lesov a urbariátu KURIMKA
 

IČO: 35 523 271

 

28. Pozemkové spoločenstvo lesov DÍL Ladomirová
 

IČO: 35 529 30

 

29. Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Ladomirová
 

IČO: 31 968 309

 

30. Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Ladomirová
 

IČO: 31 968 309

 

31. Spolumajitelia súkromných lesov Volšinec, pozem. spol. Ladomirová
 

IČO: 35 522 313

 

32. Pozemkové spoločenstvo Mašlej Štefan a spol., Lúčka
 

IČO: 37 790 919

 

33. Pozemkové spoločenstvo Topľanská Lúčka
 

IČO: 42 075 041   

                  

34. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Matovce
 

IČO: 31 956 327   

 

35. Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY,  pozemkové spoločenstvo Mestisko 
 

IČO: 31 980 201

 

36. Urbárska spoločnosť POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko
 

IČO: 31 955 053

 

37. Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Miroľa
 

IČO: 31 947 204

 

38. Pozemkové spoločenstvo lesomajiteľov a urbárnikov Mlynárovce
 

IČO: 319 59 661

 

39. Pozemkové spoločenstvo Nižná Jedľová
 

IČO: 36 152 820

 

40. JAVIRJA  Pozemkové spoločenstvo lesov a urbariátu 
 

IČO: 36 158 704

 

41. ŽABIE, pozemkové spoločenstvo lesov Nižná Pisaná
 

IČO: 37 781 693

 

42. Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu pozemkové spoločenstvo Nižný Komárnik
 

IČO: 37 874 888

 

43. Pozemkové spoločenstvo Javorník, združenie vlastníkov urbariátu Nižný Mirošov
 

IČO: 31 302 807

 

44. Pozemkové spoločenstvo Orlík
 

IČO: 31 980 121

 

45. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Homoľa a Sajturčanec, Nová Polianka  
 

IČO: 31 303 412  

 

46. Pozemkové spoločenstvo súkromných lesov Radumky - Okrúhle
 

IČO: 36 151 572

 

47. Združenie vlastníkov lesa - pozemkové spoločenstvo Príkra
 

IČO: 31 305 415

 

48. Spoločnosť urbárskych a súkromných lesov pozemkové spoločenstvo Pstriná
 

IČO: 31 304 559   

  

49. Pozemkové spoločenstvo DIEL urbárska spoločnosť Radoma 
 

IČO: 37 790 650

 

50. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rakovčík
 

IČO: 31 305 067

 

51. Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo DUBIČ Rovné
 

IČO: 31 997 651

 

52. Združenie  súkromných  spoluvlastníkov lesa Kút – Kuchtovce, pozemkové spoločenstvo Roztoky
 

IČO: 31 956 211

 

53. Pozemkové spoločenstvo Stročín
 

IČO: 420 897 43     

 

54. Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu – PS Kaštieľ Svidnička 
 

IČO: 31 957 871

 

55. Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník
 

IČO: 31 943 516

 

56. Lesné pozemkové spoločenstvo Šapinec
 

IČO: 42 033 365   

 

57. Pozemkové spoločenstvo, spoločnosť vlastníkov lesa Skalné -Šarbov                                                                               
 

IČO:31 994 334

 

58. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Šarišský Štiavnik
 

IČO: 31 954 910

 

59. Pozemkové spoločenstvo urbárskych  súkromných lesov Šemetkovce
 

IČO: 31 955 231

 

60. Urbariát pozemkové spoločenstvo Štefurov
 

IČO: 42 230 039

 

61. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo VALKOVCE
 

IČO: 36 158 909   

 

62. STAVLINEC, Pozemkové spoločenstvo Vápeník
 

IČO: 17 068 347

 

63. ROHUĽA, pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť obce Vyšná Jedľová
 

IČO: 31 981 500

 

64. DALNÍK, pozemkové spoločenstvo Spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov 090 01 Vyšná Pisaná
 

IČO: 35 530 812

 

65. Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšný Komárnik 
 

IČO: 50 634 828

 

66. Pozemkové spoločenstvo lesa Beskyd Vyšný Mirošov
 

IČO: 31 955 673

 

67. Urbárska spoločnosť ŠČOB,  pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík
 

IČO: 31 300 499

 

68. Pozemkové spoločenstvo urbariátu a komposesorátu Železník
 

IČO: 36 150 606    

 

69. Pozemkové spoločenstvo Polominy Želmanovce 
 

IČO: 37 875 264

 

70. Lesné a pozemkové spoločenstvo  Želmanovce
  IČO: 31 305 873