Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2019, piatok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev
  Okres Svidník – Pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou
   
1 „BELOVEC“ Belejovce pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Belejovce 9, 089 01 Svidník
IČO: 42 345 359
Predseda: Mária Peráčková, JUDr., Belejovce 9, 089 01 Svidník
 
2 Spolok OBNOVA – urbár a súkromné lesné pozemky pozemkové spoločenstvo Beňadikovce 
Sídlo: Beňadikovce 74,  090 42 Okrúhle
IČO: 31 967 876
Predseda: Ladislav Džogan, Beňadikovce 11, 090 42 Okrúhle
 
3 Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Bodružal
Sídlo: 090 05 Bodružal
IČO: 31 985 483
Predseda: Štefan Bokša, 8. mája 490/1, 089 01 Svidník
 
4 Pozemkové spoločenstvo Makovica
Sídlo: 090 16 Cernina
IČO: 36 150 860
Predseda: Ján Noga, Cernina 45, 090 16 Cernina
 
5 Pozemkové spoločenstvo DUBICA, urbárnikov a lesomajiteľov Dlhoňa
Sídlo: Dlhoňa, 090 02 Kružľová
IČO: 41 705 017   
Predseda: Martin Lazor, 8.mája 494/20, 089 01 Svidník
 
6 Lesné pozemkové spoločenstvo Dubová
Sídlo: 089 01 Svidník, Ľ. Štúra 489/9
IČO: 17 151 473
Predseda: Sergej Varchol, Ing., Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
 
7 Lesné pozemkové spoločenstvo Kozlová debra Giraltovce
Sídlo: 087 01 Giraltovce – Francovce  530/15
IČO: 35 525 797
Predseda: Ján Cigán, Francovce  530/15, 087 01 Giraltovce
 
8 Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Giraltovce
Sídlo: 087 01 Giraltovce, Družstevná 341
IČO: 31 993 028
Predseda: František Paľa, Družstevná 341, 087 01 Giraltovce
 
9 Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Havranec
Sídlo: 090 02 Kružľová, Havranec 2
IČO: 37 872 982
Predseda: Anton Ščerba, Ing., 090 02 Kružľová, Havranec 2
 
10 Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík
Sídlo: Hrabovčík 88, 090 41 Mestisko
IČO: 36 155 870
Predseda: Miroslav Jacura, Hrabovčík 88, 090 41 Mestisko
 
11 Spoločnosť súkromných vlastníkov a urbariátu pozemkové spoločenstvo Hunkovce
Sídlo: Hunkovce 50, 090 03 Ladomirová
IČO: 43 882 897
Predseda: Ladislav Džugan, Hunkovce 50, 090 03 Ladomirová
 
12 Urbárska spoločnosť OBŠÁR pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa
Sídlo: 089 01 Svidník, Jurková Voľa
IČO: 31 953 999
Predseda: Jozef Babjak, Ing., Karpatská 804/9, Svidník 089 01
 
13 Komposesorátna spoločnosť STAVLINEC, pozemkové spoločenstvo Jurková Voľa
Sídlo: 089 01 Svidník, Jurková Voľa
IČO: 31 953 981
Predseda: Milan Babjak, Duklianska 642/9, Svidník 089 01
 
14 Urbárske a lesné spoločenstvo -  pozemkové spoločenstvo Kalnište
Sídlo: 087 01 Giraltovce, Kalnište 48
IČO: 31 991 726
Predseda: Miroslav Kmec, Kalnište 133, 087 01 Giraltovce
 
15 Spolok BUČNÍK, pozemkové spoločenstvo Kapišová
Sídlo: 090 01 Kapišová, Kapišová
IČO: 31 956 611
Predseda: Milan Korba, Kutuzovová 434/4, Svidník 089 01
 
16 Združenie vlastníkov „p.s.“ Kečkovce
Sídlo: Kečkovce 73, 090 11 Vyšný Orlík
IČO: 42 037 395
Predseda: Michal Bilas, Kečkovce 73, Vyšný Orlík 090 11
 
17 Pozemkové spoločenstvo Združenie vlastníkov urbárskych pozemkov obce Kobylnice
Sídlo: Kobylnice 22, 087 01  Giraltovce
IČO: 31 995 314
Predseda: Stanislav Hruška, Kobylnice 22, 087 01 Giraltovce
 
18 Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbáru pozemkové spoločenstvo Korejovce
Sídlo: Korejovce 6, 090 05 Krajná Poľana
IČO: 31 956 319  
Predseda: Juraj Frančák, Korejovce 6, 090 05 Krajná Poľana
 
19 Pozemkové spoločenstvo Čepcov, Kračúnovce
Sídlo: Kračúnovce 42, 087 01 Kračúnovce
IČO: 37 794 311
Predseda: Ondrej Jedinák, Kračúnovce 42, 087 01 Giralotovce
 
20 Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa, pozemkové spoločenstvo Krajná Bystrá
Sídlo: 090 05 Krajná Poľana, Krajná Bystrá 42
IČO: 31 984 959
Predseda: Ivan Rodák, Krajná Bystrá 42, Krajná Poľana 090 05   
 
21 Spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa pozemkové spoločenstvo Krajná Poľana                                                          
Sídlo: 090 05 Krajná Poľana, Krajná Poľana 53
IČO: 31 967 868
Predseda: Ján Iľkanin, Krajná Poľana 53, Krajná Poľana 090 05  
 
22 Pozemkové spoločenstvo - združenie súkromných vlastníkov lesa k.ú. Šarbov Krajná Porúbka                                                        
Sídlo: Krajná Porúbka, 090 05 Krajná Poľana                                       
IČO: 35 529 351
Predseda: Dušan Boršovský, D. Millyho 577/46, Svidník 089 01
 
23 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krajná Porúbka                                                          
Sídlo: Krajná Porúbka, 090 05 Krajná Poľana
IČO: 31 969 551     
Predseda: Ján Vančišin, Nábrežná 371/1, Svidník 089 01
 
24 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a lesomajiteľov Krajné Čierno                                                         
Sídlo: 090 03 Ladomirová, Krajné Čierno 10
IČO: 31 967 540
Predseda: Marián Ilčisko, Ing., 090 03 Ladomirová, Krajné Čierno 10
 
25 Pozemkové spoločenstvo urbárskych a súkromných lesov Kružľová                                                          
Sídlo: 090 02 Kružľová, Kružľová 61
IČO: 31 305 245
Predseda: Vasiľ Cverčko, 090 02 Kružľová, Kružľová 61
 
26 Lesné pozemkové spoločenstvo Polominy Kuková                                                         
Sídlo: Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce
IČO: 42 382 777
Predseda: Anna Krajňáková, Mgr., Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce
 
27 MAKOVICA, pozemkové spoločenstvo- združenie vlastníkov lesov a urbariátu KURIMKA
Sídlo: 090 16 Cernina, Kurimka 151
IČO: 35 523 271
Predseda: Radoslav Kravčišin, Ing., 090 16 Cernina, Kurimka 151
 
28 Pozemkové spoločenstvo lesov DÍL Ladomirová
Sídlo: 090 03 Ladomirová, Ladomirová 118
IČO: 35 529 30
Predseda: Ing. Jozef Žak, Ladomirová 118, 090 03 Ladomirová
 
29 Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Ladomirová
Sídlo: 090 03 Ladomirová, Ladomirová 208
IČO: 31 968 309
Predseda: Vladimír Pasnišin, Mgr., Ladomirová 208, 090 03 Ladomirová
 
30 Spolumajitelia súkromných lesov Volšinec, pozem. spol. Ladomirová
Sídlo: 090 03 Ladomirová, Ladomirová 87
IČO: 35 522 313
Predseda: Juraj Ladomerský, Ladomirová 87, 090 03 Ladomirová
 
31 Pozemkové spoločenstvo Mašlej Štefan a spol., Lúčka
Sídlo: Lúčka 89, 087 01  Giraltovce
IČO: 37 790 919
Predseda: Ján Mašlej, Lúčka 89, 087 01  Giraltovce
 
32 Pozemkové spoločenstvo Topľanská Lúčka
Sídlo: 087 01 Giraltovce, Lúčka 40
IČO: 42 075 041                     
Predseda: Mgr. Jozef Mašlej, Lúčka 40, 087 01  Giraltovce
 
33 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Matovce
Sídlo: Matovce 39, 090 42 Okrúhle
IČO: 31 956 327   
Predseda: Viktor Tarabčák, Matovce 39, 090 42 Okrúhle
 
34 Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY,  pozemkové spoločenstvo Mestisko 
Sídlo: 090 41 Mestisko, Mestisko
IČO: 31 980 201
Predseda: Slavomír Blaško, Gen. Svobodu 698/21, Svidník 089 01
 
35 Urbárska spoločnosť POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko
Sídlo: 090 41 Mestisko, Mestisko
IČO: 31 955 053
Predseda: Slavomír Blaško, Gen. Svobodu 698/21, Svidník 089 01
 
36 Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Miroľa
Sídlo: 090 06 Miroľa, Miroľa
IČO: 31 947 204
Predseda: Michal Varcholík, RSDr., Duklianska 642/6, Svidník 089 01
 
37 Pozemkové spoločenstvo lesomajiteľov a urbárnikov Mlynárovce
Sídlo: Mlynárovce 96, 090 16 Cernina                                        
IČO: 319 59 661
Predseda: Jaroslav Mazurik, Mlynárovce 96, 090 16 Cernina
 
38 Pozemkové spoločenstvo Nižná Jedľová
Sídlo: Nižná Jedľová, 089 01 Svidník
IČO: 36 152 820
Predseda: Milan Mňahončák, Ing., Orechová 51, Humenné 066 01
 
39 JAVIRJA  Pozemkové spoločenstvo lesov a urbariátu 
Sídlo: Nižná Pisaná 4, 090 01 Kapišová
IČO: 36 158 704
Predseda: Ján Pichanič, Nižná Pisaná 4, 090 01 Kapišová
 
40 ŽABIE, pozemkové spoločenstvo lesov Nižná Pisaná
Sídlo: Nižná Pisaná 35, 090 01 Kapišová
IČO: 37 781 693
Predseda: Jaroslav Patlevič, Gen. Svobodu 698/21, Svidník 089 01
 
41 Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu pozemkové spoločenstvo Nižný Komárnik
Sídlo: 090 05 Krajná Poľana, Nižný Komárnik 30
IČO: 37 874 888
Predseda: Vasiľ Skarupa, Ondavská 952/19, Stropkov 091 01
 
42 Pozemkové spoločenstvo Javorník, združenie vlastníkov urbariátu Nižný Mirošov
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Nižný Mirošov 89
IČO: 31 302 807
Predseda: Peter Leško. Ing., 090 11 Vyšný Orlík, Nižný Mirošov 89
 
43 Pozemkové spoločenstvo Orlík
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Nižný Orlík 58
IČO: 31 980 121
Predseda: Juraj Petný, Nižný Orlík 64, Vyšný Orlík 090 11
 
44 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Homoľa a Sajturčanec, Nová Polianka  
Sídlo: 089 01 Svidník, Nová Polianka 12
IČO: 31 303 412  
Predseda: Ján Barvirčák, Nová Polianka 12, Svidník 089 01
 
45 Pozemkové spoločenstvo súkromných lesov Radumky - Okrúhle
Sídlo: Okrúhle 22, 090 42 Okrúhle  
IČO: 36 151 572
Predseda: Pavel Varga, Okrúhle 153, 090 42 Okrúhle
 
46 Združenie vlastníkov lesa - pozemkové spoločenstvo Príkra
Sídlo: Príkra , 090 05 Krajná Poľana
IČO: 31 305 415
Predseda: Milan Volčko, Ing., Duklianska 642/10, Svidník 089 01
 
47 Spoločnosť urbárskych a súkromných lesov pozemkové spoločenstvo Pstriná
Sídlo: 090 06 Miroľa, Pstriná                                         
IČO: 31 304 559     
Predseda: Peter Suvák, Ing., Kuzmányho 19, Košice 040 01
 
48 Pozemkové spoločenstvo DIEL urbárska spoločnosť Radoma
Sídlo: Radoma 45, 090 42 Okrúhle                                        
IČO: 37 790 650
Predseda: František Demjanovič, Radoma 118, Okrúhle 090 42
 
49 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Rakovčík
Sídlo: 090 41 Mestisko, Rakovčík 33                                        
IČO: 31 305 067
Predseda: Stanislav Adamečko, Rakovčík 33, 090 41 Mestisko 
 
50 Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo DUBIČ Rovné
Sídlo: Rovné 15, 090 16 Cernina
IČO: 31 997 651
Predseda: Andrej Štefanišin, Rovné 15, 090 16 Cernina
 
51 Združenie  súkromných  spoluvlastníkov lesa Kút – Kuchtovce, pozemkové spoločenstvo Roztoky
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Roztoky 45
IČO: 31 956 211
Predseda: Miron Vojtašek, JUDr., Nižný Mirošov 74, Vyšný Orlík 090 11  
 
52 Pozemkové spoločenstvo Stročín
Sídlo: 089 01 Svidník, Stročín
IČO: 420 897 43     
Predseda: Marek Kizak, Duklianska 642/10, Svidník 089 01
 
53 Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu – PS Kaštieľ Svidnička 
Sídlo: 090 02 Kružľová, Svidnička 59
IČO: 31 957 871
Predseda: Jaroslav Rodák, 090 02 Kružľová, Svidnička 59
 
54 Pozemkové spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov mesta Svidník
Sídlo: Svidník, 089 01 Svidník
IČO: 31 993 516
Predseda: Pavel Andrejko, SNP 37/5, Svidník 089 01
 
55 Lesné pozemkové spoločenstvo Šapinec
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Šapinec 20
IČO: 42 033 365   
Predseda: Jozef Ivanko, Ing., Pri Rajčianke 2901/45, Žilina 010 10
 
56 Pozemkové spoločenstvo, spoločnosť vlastníkov lesa Skalné - Šarbov                                                                               
Sídlo: Šarbov 1, 090 04 Medvedie
IČO: 31 994 334
Predseda: Stanislav Skasko, Šarbov 1, 090 04 Medvedie
 
57 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Šarišský Štiavnik
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Šarišský Štiavnik 13
IČO: 31 954 910
Predseda: Miroslav Ivančo, Šarišský Štiavnik 13, Okrúhle 090 42
 
58 Pozemkové spoločenstvo urbárskych  súkromných lesov Šemetkovce
Sídlo: 090 03 Ladomirová Šemetkovce 28
IČO: 31 955 231
Predseda: Ján Marchevský, Šemetkovce 28, Ladomirová 090 03
 
59 Urbariát pozemkové spoločenstvo Štefurov
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Štefurov 35
IČO: 42 230 039
Predseda: Ján Cap, Štefurov 35, Okrúhle 090 42
 
60 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo VALKOVCE
Sídlo: 090 42 Okrúhle, Valkovce 47
IČO: 36 158 909   
Predseda: Ján Micenko, Ing., Valkovce 47, 090 42 Okrúhle
 
61 STAVLINEC, Pozemkové spoločenstvo Vápeník
Sídlo: Vápeník 14, 090 02 Kružľová
IČO: 17 068 347
Predseda: Tomáš Rudý, Vápeník 14, 090 02 Kružľová
 
62 ROHUĽA, pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť obce Vyšná Jedľová
Sídlo: 089 01 Svidník, Vyšná Jedľová 1
IČO: 31 981 500
Predseda: Michal Jurina, Vyšná Jedľová 1, 089 01 Svidník
 
63 DALNÍK, pozemkové spoločenstvo Spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov 090 01 Vyšná Pisaná
Sídlo: Vyšná Pisaná 31, 090 01 Kapišová
IČO: 35 530 812
Predseda: Ján Kostík, Vyšná Pisaná 31, Kapišová 090 01
 
64 Pozemkové spoločenstvo urbárskeho a súkromného lesa Vyšný Komárnik 
Sídlo: Vyšný Komárnik, 090 05  Krajná Poľana
IČO: 50 634 828
Predseda: Milan Babej, Čsl. Armády 362/2, 089 01 Svidník
 
65 Pozemkové spoločenstvo lesa Beskyd Vyšný Mirošov
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov 63
IČO: 31 955 673
Predseda: Ján Hoško, Vyšný Mirošov 63, Vyšný Orlík 090 11
 
66 Urbárska spoločnosť ŠČOB,  pozemkové spoločenstvo Vyšný Orlík
Sídlo: 090 11 Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14
IČO: 31 300 499
Predseda: Ján Džupin, Mgr., Vyšný Orlík 4, Vyšný Orlík 090 11
 
67 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a komposesorátu Železník
Sídlo: Železník 17, 087 01 Giraltovce
IČO: 36 150 606    
Predseda: Ján Homulka, Železník 17, 087 01 Giraltovce
 
68 Pozemkové spoločenstvo Polominy Želmanovce 
Sídlo: 086 44 Kuková, Želmanovce 43
IČO: 37 875 264
Predseda: Ján Bendik, Želmanovce 43,  Kuková 086 44
 
69 Lesné a pozemkové spoločenstvo  Želmanovce
Sídlo: 086 44 Kuková, Želmanovce 65
IČO: 31 305 873
Predseda: Jozef Varga, Želmanovce 65,  Kuková 086 44