Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Registrové úrady pre neinvestičné fondy

Okresný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Telefón 09610/46122

Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón 055/6001271, 055/6001279

Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Telefón 051/7082229, 051/7082221

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej vnútornej správy

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón 048/4306275, 048/4306270

Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117452, 041/5117450

Okresný úrad Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/6549243, 037/6549340

Okresný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Telefón 032/7411414

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy

Kollárova 8, 917 01 Trnava
Telefón 033/5564271