Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 
 

Výzva ministerstva školstva na predkladanie žiadostí na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020

23. 11. 2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo 100 000,- € na dotáciu na podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prioritné témy výzvy: ➡️ rozvoj...
» celá správa
 
 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt č. LDI03 v programe Miestny rozvoj a inklúzia (Nórske granty)

19. 11. 2020 - Správca programu - Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 18...
» celá správa
 

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK

18. 11. 2020 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
» celá správa
 

Obce s rómskymi komunitami môžu žiadať splnomocnenkyňu vlády o pomoc pri zamedzení šírenia koronavírusu: Štartuje národný projekt COVID– 19

07. 11. 2020 - Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková a poslanec Európskeho parlamentu...
» celá správa