Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 
 

Miestne občianske poriadkové služby v rámci integrácie MRK opäť zlepšia služby v obciach s prítomnosťou MRK

21. 09. 2018 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dňa 31.8.2018 vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít...
» celá správa
 
 
 

Druhý august je pamätným dňom státisícov obetí rómskeho holokaustu

03. 08. 2018 - Vyše tritisíc Rómov bolo len v jeden deň - 2. augusta roku 1944 - zavraždených v ...
» celá správa
 

Schválená žiadosť o NFP „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“

31. 07. 2018 - Dňa 13.07.2018 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný...
» celá správa
 

Slovenský národný archív v sobotu otvára brány verejnosti, pripravená je aj prednáška o digitalizácii archívnych dokumentov

14. 06. 2018 - Pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov všetkých srdečne pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ...
» celá správa

 
 
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako prijímateľ v rámci realizácie národných projektov zverejnil dňa 6.3.2017 oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národných projektov Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít – I. fáza .  Informácie o postupe zapojenia ako aj kontakty nájdete v podsekcii NP Terénna sociálna práca http://www.minv.sk/?oznamenie a NP Komunitné centrá http://www.minv.sk/?oznamenie-1

Splnomocnenec

 Ábel Ravasz 
ÁBEL RAVASZ
sa splnomocnen
com vlády SR pre rómske komunity stal 7. apríla 2016. » viac informácií 

Fotogalérie