Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Správy - Dobrovoľníctvo


:


Dobrovoľníctvo v čase koronavírusu
19. 03. 2020

Celá naša spoločnosť momentálne prežíva krízu spôsobenú koronavírusom. Hoci sa nachádzame v relatívne skorom štádiu svetovej pandémie, už teraz je jasné, že táto kríza prináša požiadavky na to, aby boli občania súdržní, solidárni a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Mnoho ľudí sa...

Pracovná skupina k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo pokračuje vo svojej práci
18. 02. 2020

Dňa 12. februára 2020 sa už po druhýkrát stretla pracovná skupina k plneniu úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 venovaných dobrovoľníctvu. Cieľom daných úloh je analyzovať možné legislatívne zmeny a doplnenia Zákona o dobrovoľníctve,...

Zúčastnili sme sa oceňovania najaktívnejších dobrovoľníkov mesta Nitra za rok 2019 – Srdce na dlani
06. 02. 2020

29. januára 2020 sa v priestoroch Nitrianskej synagógy uskutočnilo oceňovanie najaktívnejších dobrovoľníkov a dobrovoľníčok mesta Nitra za rok 2019 – Srdce na dlani. Záštitu nad týmto podujatím prevzal už po druhý raz splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl...

Stretnutie pracovnej skupiny k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo
03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorej hlavnými cieľmi je plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020. V rámci daných úloh je potrebné pripraviť návrh mechanizmu priamej štátnej podpory...

Výzva na oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
22. 10. 2019

Poznáte vo Vašom KRAJI výnimočných ľudí – dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, alebo výnimočné projekty, ktoré by tento rok nemalo minúť ocenenie SRDCE NA DLANI 2019? SRDCE NA DLANI je ocenenie s dnes už dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa...

Informácie o dobrovoľníctve v Bratislave - Bratislavské dobrovoľnícke centrum
01. 08. 2019

Bratislavské dobrovoľnícke centrum informuje o aktuálnych dobrovoľníckych príležitostiach na mesiac august: TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2019Aj vy máte pocit, že letné týždne ubiehajú akosi rýchlejšie. Spomaľte a prežite jeden týždeň od 16. – 22. septembra naplno! Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva...

Ponuka letného vzdelávania: Ako viesť mladých ľudí k dobrovoľníctvu?
29. 07. 2019

Chcete prísť v novom školskom roku s niečím netradičným? Chcete, aby sa žiaci a študenti učili vlastnou činnosťou a skúsenosťou? Vnímate, že škola je súčasťou širšej komunity a žiaci by v nej mali aktívne pôsobiť? Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou...

Pozvánka na konferenciu o dobrovoľníctve v zariadeniach sociálnych služieb
14. 02. 2019

Milí priatelia, milé priateľky, Chcete dať svojmu životu zmysel? Chcete byť dobrovoľníkom telom aj dušou? Chcete pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní? Chcete vedieť čo je to dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb? Chcete získať kontakty, inšpiráciu, motiváciu a chuť meniť veci...

1 | 2 | 3  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy