Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Operačný program Efektívna verejná správa

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) má za cieľ vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života resp. podnikania ich prijímateľov. Programová stratégia OP EVS reflektuje na potreby a výzvy komplexnej reformy verejnej správy SR.

Celková alokácia programu je 278 mil. EUR.

Riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR.

Viac informácií

Dokument OPEVS

MNO a samosprávy ako prijímatelia v OPEVS (PDF, 315 kB)