Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je zameraný na dve priority. Hlavnou prioritou s väčšinou alokácie je podpora budovania európskych a vnútroštátnych cestných a železničných dopravných koridorov, obnova vozového parku železničnej a mestskej verejnej dopravy a podpora budovania vodných ciest. Druhou prioritou je rozvoj infraštruktúry informačných technológií a zlepšovanie kvality IKT služieb na Slovensku.

Celková alokácia na program je 3,96mld. Eur, čo predstavuje najväčší balík spomedzi všetkých programov.

Viac informácií

Dokument OPII

MNO a samosprávy ako prijímatelia v OPII (PDF, 226 kB)