Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ) podporuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky. V oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia bude program podporovať zvyšovanie kvality základného vzdelávania, zvyšovanie miery vysokoškolského vzdelania populácie, znižovanie predčasného ukončovania školskej dochádzky. Ďalej bude podporovať projekty v oblasti zvyšovania zamestnanosti a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vrátane opatrení zameraných na marginalizované rómske komunity.

Celková alokácia na operačný program je 2,2 mld. EUR.

Viac informácií

Dokument OPĽZ

MNO a samoprávy ako prijímatelia v OPĽZ (PDF, 507 kB)