Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka (PRV) je zameraný na zvýšenie rastu, udržanie a tvorbu pracovných miest na vidieku v súlade s ochranou životného prostredia na dosiahnutie cieľov rozvoja vidieka:

  • podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva,
  • zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi,
  • dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych komunít.

Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celková alokácia programu je 1,545 mld. EUR

Alokácia na Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je 104,8 mil. EUR

Viac informácií

Dokument PRV