Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Operačný program Rybné hospodárstvo

Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH) je programovým dokumentom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý je základným rámcom pre poskytovanie podpory spolufinancovanej z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v programovom období 2014 – 2020.

Hlavným cieľom OP RH je podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ.

Celková alokácia programu je 15,7 mil. eur.

Viac informácií

Dokument OPRH