Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc (OPTP) je program pre podporu prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrany finančných záujmov EÚ.

Alokácia OP TP je 159 mil. eur. Implementáciu OP TP zabezpečuje Úrad vlády SR.

Viac informácií

Dokument OPTP