Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR  na podporu vytvárania stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií.

Celková alokácia operačného programu Výskum a inovácie za zdroje EÚ predstavuje 2,26 mld. EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov idú na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Viac informácií

Dokument OPVaI

MNO a samosprávy ako prijímatelia v OPVaI (PDF, 221 kB)