Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2019, Utorok
 

Výstupy z akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

Deklarácie rámcujú spoluprácu neziskového sektora a jednotlivých rezortov štátnej správy. Pomenúvajú konkrétne projekty a problematiku, na ktorej rezorty spolupracujú s neziskovým sektorom, rovnako, ako aj mechanizmy tejto spolupráce.

Za účelom napĺňania úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2012 – 2013 boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré pracovali na definovaní jednotlivých výstupov