Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Akadémia aktívneho občianstva

Akadémia aktívneho občianstva je otvorená vzdelávacia platforma Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s vybranými vysokými školami a partnerskými organizáciami. Je súčasťou národného projektu Participácia (Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík).  Akadémia je primárne určená pre študentov a študentky vysokých škôl, ale jednotlivých prednášok sa môže zúčastniť aj široká verejnosť.

Cieľom Akadémie je rozvíjať v ľuďoch pocit občianstva a poukázať na dôležitosť zapájania občanov do vecí verejných. V Akadémii chceme predstaviť kľúčovú agendu ÚSV ROS s dôrazom na princípy otvoreného vládnutia a participácie, otvoriť aktuálne spoločenské témy a problémy, ako aj vytvoriť priestor pre vzájomnú diskusiu rôznych aktérov. Chceme poukázať na silu spolupráce, partnerstva a dialógu, odhaliť svet tvorby verejných politík, v ktorom viacfarebné interpretačné škály majú svoje miesto a kde rôzne uhly pohľadu pri riešení problémov sú viac prínosom ako záťažou. Výber expertov, prednášajúcich a lektorov rešpektuje multidisciplinárne kontexty riešených problémov, ako aj ponúka inovatívne riešenia a zaujímavé iniciatívy. 

Akadémia aktívneho občianstva v prvom polroku 2018 funguje v testovacej fáze. V rámci pilotnej fázy boli zrealizované podujatia:  

  • 14.marec 2018 / Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných?
  • 11. apríl 2018 / Vieme žiť bez odpadu?
  • 10. máj 2018 / Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík?

ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

Od septembra 2018 plánujeme otvoriť prvý ročník Akadémie aktívneho občianstva. Akadémia bude bezplatná, no od účastníkov budeme vyžadovať hlavne pravidelnú účasť a samostatnú prípravu na jednotlivé podujatia, konkrétne čítanie odporúčanej literatúry, sledovanie filmov a pripomienkovanie dokumentov. V „akademickom roku“ 2018/2019 ponúkneme cyklus desiatich prednášok a tréningov, ktoré sa budú konať na pravidelnej mesačnej báze. Aktuálny program pre akademický rok 2018/2019 zverejníme začiatkom leta 2018. Už teraz vieme, že vám Akadémia zaručí stretnutie so zaujímavými ľuďmi, výnimočnými osobnosťami, pedagógmi, či výskumníkmi.

REGISTRÁCIA

Registráciu spolu s aktuálnym programom pre akademincký rok 2018/ 2019 zverejníme začiatkom leta 2018.

Akadémia aktívneho občianstva svojim „študentom“ súčasne ponúka:

  • možnosť nadviazania spolupráce s ÚSV ROS a možnosť stáže,
  • priestor na získanie dát pre diplomové alebo bakalárske práce,
  • vstup do znalostnej databázy národného projektu Participácia,
  • možnosť účasti na ďalších podujatiach a konferenciách, realizovaných v rámci národného projektu Participácia,
  • v prípade pravidelnej účasti možnosť získať certifikát Akadémie aktívneho občianstva,
  • vstupenku na viacdňové podujatia, stáže a exkurzie s pracovným názvom AAO na cestách.

VIDEOZÁZNAMY A VEREJNE DOSTUPNÁ DATABÁZA VÝSTUPOV

Všetky podujatia v rámci Akadémie nahrávame. Vo vybraných prípadoch využívame možnosť on-line živých prenosov.  Videonahrávky z jednotlivých podujatí, prípadne prepisy zaujímavých diskusií, budú zaradené do verejne dostupnej znalostnej databázy.

Prednáška č.1: Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných (14. marec 2018)

aao1 (PNG, 298 kB)

Prednáška č.2: Vieme žiť bez odpadu? Tvoj alebo náš odpad? (11. apríl 2018)

aao2 (PNG, 251 kB)

Prednáška č.3: Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík? (10. máj 2018)

akademia (JPG, 106 kB)

Chcete vedieť viac?

Kontaktné osoby: