Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Aktuality


:


Z denníkov pilotnej schémy - August 2019
06. 09. 2019

Samospráva pre ľudí, ľudia pre samosprávu! Dva dni plné prezentácií, diskusií a praktických workshopov o verejných priestoroch, otvorených dátach, participatívnom rozpočte a komunitnom organizovaní. Také bolo podujatie Samospráva pre ľudí II., ktoré sa konalo v dňoch 8. - 9. augusta 2019 v ...

Z denníkov analytiky - September 2019
03. 09. 2019

Prvé PARTI ŠKOLENIA máme úspešne za sebou! V septembri začala škola! Aj na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý pre viac ako 40 nadšencov participácie pripravil vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík, ktorý pozostával zo 4 vzdelávacích...

Z denníkov analytiky - August 2019
26. 08. 2019

Zhodnotenie pilotného ročníka participatívnych rozpočtov na šestnástich stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  Zhodnotenie je dostupné na stiahnutie na tomto mieste

Tréning trénerov alebo Hľadáme budúcich spolupracovníkov
02. 08. 2019

Pripravujeme skupinu trénerov/lektorov/konzultantov  pre nastavovanie a dizajnovanie participatívnych procesov, ako aj ich realizáciu, monitoring a hodnotenie. Radi vám venujeme svoj čas, odovzdáme vám potrebné vedomosti  a privítame vás ako budúcich spolupracovníkov Úradu...

Z denníkov pilotnej schémy: Júl 2019
11. 07. 2019

Pilotný projekt č. 3 - schválená Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo 8. júla 2019 Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a...

Z denníkov analytiky - Júl 2019
04. 07. 2019

Vyhodnotenie pilotného ročníka Parti rozpočtov na stredných školách Prvý prázdninový deň t.j. 01.07.2019 sa uskutočnilo posledné pracovné stretnutie koordinátorov a účastníkov participatívneho rozpočtu na stredných školých v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celý deň sme sa rozprávali o skúsenostiach...

Z denníkov pilotnej schémy - Jún 2019
21. 06. 2019

Pozvánka na konferenciu: Mikroregionálna spolupráca v praxi Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu pilotného projektu Od Levoče po Spišský hrad, zameraného na politiku medziobecnej spolupráce, ktorý je súčasťou nášho národného...

Pozvánka na konferenciu: Svidník - mesto pre všetkých
20. 06. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu pilotného projektu Svidník - mesto pre všetkých, zameraného na integračnú stratégiu a koncept férových politík, ktorý je súčasťou nášho národného projektu Participácia. Konferencia sa...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]