Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Máj 2021

24. 05. 2021

Participatívne procesy v praxi - čítanka participatívnej tvorby verejných politík

Vo štvrtok 27. mája 2021 sme sa s výskumníkmi a výskumníčkami, ktorí boli aj spoluautormi a spolutaorkami publikácie PARTICIPATÍVNE PROCESY V PRAXI – čítanka participatívnej tvorby verejných politík, rozprávali o tom, ako sa v teréne slovenskej reality darí participatívnym procesom, čo im chýba, čo treba zlepšiť, ako sú ľudia pripravení a ochotní a či má participácia na Slovensku šancu. Nazreli sme za oponu participatívnych procesov na Slovensku a sledovali, čo sa v rámci týchto procesov deje. Diskutovali sme o tom, čo bolo cieľom ich pozorovania, čo všetko pri realizácii projektov zažili, čo ich prekvapilo, čo by urobili inak, či ktorý z 12 procesov, ktoré sa realizovali v rámci NP PARTI a ktorý skúmali, považujú za najvydarenejší.

Uviedli sme na pravú mieru aj 10 mýtov o participácii na Slovensku (PDF, 212 kB).

Diskutovali: Daniel Klimovský, Tomáš Jacko, Terezia Šabová, Jakub Varíni.

Spoluautormi a spoluautorkami publikácie sú aj Alexandra Polakova, Alexandra Hrabinová, Jozef Gašparík, Tomáš Malec a časť tejto výskumníckej cesty prešla s nami aj Miriama Bošelová.

Fotografia zo Zoomu dňa 27.5.2021

 Program máj 2021

Participácia, moja láska 2021

Pozvánka - Participácia, moja láska 2021Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s českou organizáciou Participation Factory si vás dňa 25. mája 2021 dovoľujú pozvať na konferenciu PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021, ktorá sa realizuje v rámci celosvetovej iniciatívy Týždeň otvoreného vládnutia a celoročného programu vzdelávania s názvom Na občanoch záleží.

Čo ponúkame?

Májová ochutnávka prezentácií na tému participácia sa bude niesť v duchu: čo všetko ste chceli o participácii vedieť, ale báli ste sa opýtať. Ponúkame prezentácie a príbehy o tom, ako funguje participácia v praxi, aké nástrahy každodennosti na ňu čakajú v kanceláriách obecných, mestských úradov, či ministerstiev, aké mýty a predsudky sme si o participácii vytvorili, ale aj o tom, aké sú trendy doma i vo svete.

Program konferencie

Konferencia je naplánovaná na 25. mája 2021 od 9:00 - 15:00 hod. s hodinovou prestávkou na obed v čase od 12:00 - 13:00 hod. Program konferencie je rozdelený do troch tematických blokov:

Detailný program ku koneferencii v slovenskom i čekom jazyku:

Registrácia

Registrácia nutná. Počet miest na konferenciu je obmedzený počtom 100 osôb v rámci platformy ZOOM. Súčasne konferencia bude streamovaná cez platformu youtube prostredníctvom kanála NP PARTI.

Priestor pre Vaše otázky

V prípade otázok pre našich hostí a expertov budete môcť využiť platformu sli.do s prihlasovacím kódom #PARTICIPACIA. Súčasne budete môcť využiť chat v rámci živého vysielania cez platformu YouTube.


Experti: Martin Giertl (PNG, 223 kB), Lucia Lacika (PNG, 184 kB)Tomáš Rákos (PNG, 171 kB), Anna Těhlová (PNG, 153 kB)Daniel Klimovský (PNG, 252 kB), Barbara Gindlová (PNG, 233 kB), Michal Sedláčko (PNG, 225 kB), Alexandra Poláková Suchalová (PNG, 224 kB), Elena Gallová Kriglerová (PNG, 207 kB), Martina Hrozenská (PNG, 170 kB)Alexandra Hrabinová (PNG, 223 kB), Dominika Halienová (PNG, 213 kB), Jarmila Fekiačová (PNG, 130 kB)Alena Petrželková (PNG, 188 kB)


logo Participation FactoryParticipation Factory, česká organizácia, ktorá sa venuje témam: Komunikácia a budovanie komunity, Civic Tech, Participatívny rozpočet, Participatívne územné plánovanie, Účasť 101, Mesto 101, Participácia mladých, Smart City, Strategické plánovanie, Stratégia Smart City, Vyhodnotenie procesu, Odomknite svoje mesto, Facilitácia. V súčasnosti spolupracuje s Institutom plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) na pilotnom projekte zavádzania koordinátorov participácie do praxe dvanástich mestských častí hlavného mesta Praha. V mesiaci november 2020 sme realizovali niekoľko spoločných podujatí.
 
 
logo OGPTýždeň otvoreného vládnutia sa realizuje pod hlavičkou medzinárodnej iniciatívy Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. "Open Government Partnership", alebo "OGP"), Jeden konkrétny týždeň v roku je vždy vyhradený pre podujatia, realizované v rôznych krajinách, regiónoch, či mestách, ktoré sú zamerané na zviditeľnenie a podporu princípov otvoreného vládnutia. Cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusných panelov, workshopov, konferencií, prednáškok so zapojením rôznych aktérov.

Šieste stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Šieste stretnutie skupiny, ktorú spája záujem o participatívny rozpočet, sme dňa 12. mája 2021 otvorili zberom nápadov na tému ako uchopiť participatívny rozpočet prostredníctvom videí, ktoré by vzdelávali a zároveň inšpirovali. V ďalšej časti stretnutia sme sa pozreli na to, ako chápanie a výklad participatívneho rozpočtu uchopili v Škótsku a v Portugalsku. Motivácie oboch krajín boli podobné – nastaviť odporúčacie štandardy dobrého a kvalitného procesu v reakcií na rýchle šírenie participatívnych rozpočtov v krajine. Účastníci stretnutia sa zhodli, že obdobná charta by bola užitočným usmernením aj pre procesy participatívneho rozpočtovania na Slovensku. Pomohla by lepšie odlíšiť participatívne rozpočty od iných dotačných mechanizmov, usmerniť, podporiť a navigovať samosprávy, ktoré sa chcú do participatívneho rozpočtu pustiť. Zároveň, snaha o uchopenie participatívneho rozpočtu je krokom, ktorý predchádza potenciálnemu doplneniu tohto pojmu do národnej legislatívy. Pri snahe identifikovať riziká charty bolo poukázané na príklady menších obcí, pre ktoré môže byť náročné a komplikované princípy charty napĺňať. Prvé stretnutie, na ktorom by sme chceli otvoriť verejnú diskusiu k otázke ako by mal vyzerať dobrý a kvalitný participatívny rozpočet na Slovensku sa uskutoční na konferencií Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?, ktorú organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s ÚSV ROS v dňoch 24.-25. júna v Bratislave

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]