Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Z denníkov analytiky - Máj 2021

18. 05. 2021

Participatívne procesy v praxi - čítanka participatívnej tvorby verejných politík

Vo štvrtok 27. mája 2021 sme sa s výskumníkmi a výskumníčkami, ktorí boli aj spoluautormi a spolutaorkami publikácie PARTICIPATÍVNE PROCESY V PRAXI – čítanka participatívnej tvorby verejných politík, rozprávali o tom, ako sa v teréne slovenskej reality darí participatívnym procesom, čo im chýba, čo treba zlepšiť, ako sú ľudia pripravení a ochotní a či má participácia na Slovensku šancu. Nazreli sme za oponu participatívnych procesov na Slovensku a sledovali, čo sa v rámci týchto procesov deje. Diskutovali sme o tom, čo bolo cieľom ich pozorovania, čo všetko pri realizácii projektov zažili, čo ich prekvapilo, čo by urobili inak, či ktorý z 12 procesov, ktoré sa realizovali v rámci NP PARTI a ktorý skúmali, považujú za najvydarenejší.

Uviedli sme na pravú mieru aj 10 mýtov o participácii na Slovensku (PDF, 212 kB).

Diskutovali: Daniel Klimovský, Tomáš Jacko, Terezia Šabová, Jakub Varíni.

Spoluautormi a spoluautorkami publikácie sú aj Alexandra Polakova, Alexandra Hrabinová, Jozef Gašparík, Tomáš Malec a časť tejto výskumníckej cesty prešla s nami aj Miriama Bošelová.

Fotografia zo Zoomu dňa 27.5.2021

 Program máj 2021

Participácia, moja láska 2021

Pozvánka - Participácia, moja láska 2021Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s českou organizáciou Participation Factory si vás dňa 25. mája 2021 dovoľujú pozvať na konferenciu PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021, ktorá sa realizuje v rámci celosvetovej iniciatívy Týždeň otvoreného vládnutia a celoročného programu vzdelávania s názvom Na občanoch záleží.

Čo ponúkame?

Májová ochutnávka prezentácií na tému participácia sa bude niesť v duchu: čo všetko ste chceli o participácii vedieť, ale báli ste sa opýtať. Ponúkame prezentácie a príbehy o tom, ako funguje participácia v praxi, aké nástrahy každodennosti na ňu čakajú v kanceláriách obecných, mestských úradov, či ministerstiev, aké mýty a predsudky sme si o participácii vytvorili, ale aj o tom, aké sú trendy doma i vo svete.

Program konferencie

Konferencia je naplánovaná na 25. mája 2021 od 9:00 - 15:00 hod. s hodinovou prestávkou na obed v čase od 12:00 - 13:00 hod. Program konferencie je rozdelený do troch tematických blokov:

Detailný program ku koneferencii v slovenskom i čekom jazyku:

Registrácia

Registrácia nutná. Počet miest na konferenciu je obmedzený počtom 100 osôb v rámci platformy ZOOM. Súčasne konferencia bude streamovaná cez platformu youtube prostredníctvom kanála NP PARTI.

Priestor pre Vaše otázky

V prípade otázok pre našich hostí a expertov budete môcť využiť platformu sli.do s prihlasovacím kódom #PARTICIPACIA. Súčasne budete môcť využiť chat v rámci živého vysielania cez platformu YouTube.


Experti: Martin Giertl (PNG, 223 kB), Lucia Lacika (PNG, 184 kB)Tomáš Rákos (PNG, 171 kB), Anna Těhlová (PNG, 153 kB)Daniel Klimovský (PNG, 252 kB), Barbara Gindlová (PNG, 233 kB), Michal Sedláčko (PNG, 225 kB), Alexandra Poláková Suchalová (PNG, 224 kB), Elena Gallová Kriglerová (PNG, 207 kB), Martina Hrozenská (PNG, 170 kB)Alexandra Hrabinová (PNG, 223 kB), Dominika Halienová (PNG, 213 kB), Jarmila Fekiačová (PNG, 130 kB)Alena Petrželková (PNG, 188 kB)


logo Participation FactoryParticipation Factory, česká organizácia, ktorá sa venuje témam: Komunikácia a budovanie komunity, Civic Tech, Participatívny rozpočet, Participatívne územné plánovanie, Účasť 101, Mesto 101, Participácia mladých, Smart City, Strategické plánovanie, Stratégia Smart City, Vyhodnotenie procesu, Odomknite svoje mesto, Facilitácia. V súčasnosti spolupracuje s Institutom plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) na pilotnom projekte zavádzania koordinátorov participácie do praxe dvanástich mestských častí hlavného mesta Praha. V mesiaci november 2020 sme realizovali niekoľko spoločných podujatí.
 
 
logo OGPTýždeň otvoreného vládnutia sa realizuje pod hlavičkou medzinárodnej iniciatívy Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. "Open Government Partnership", alebo "OGP"), Jeden konkrétny týždeň v roku je vždy vyhradený pre podujatia, realizované v rôznych krajinách, regiónoch, či mestách, ktoré sú zamerané na zviditeľnenie a podporu princípov otvoreného vládnutia. Cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusných panelov, workshopov, konferencií, prednáškok so zapojením rôznych aktérov.

Vzdelávací cyklus Na občanoch záleží priniesol pohľad na participáciu očami zástupcov krajských miest – prečo participovať, ako a s kým?

Kto tvorí občiansku spoločnosť? Ako sa participuje v Mestskej časti Košice Sídlisko KVP? V akých oblastiach je spolupráca s občianskou spoločnosťou v meste Nitra najviac prehĺbená? Je mapovanie aktérov občianskej spoločnosti nikdy nekončiaci proces? Na akej úrovni najlepšie funguje zapájanie verejnosti v rámci práce Metropolitného inštitútu Bratislava?

Ako budovať dôveru a opätovne naštartovať vzťahy? Akým spôsobom podporovať občiansku spoločnosť, chod mimovládnych organizácií a budovanie občianskych kapacít? Aké komunitné podujatia organizujú krajské mestá Nitra, Bratislava a mestská časť Košice Sídlisko KVP? Aké majú tieto samosprávy skúsenosti s podporou neformálnych skupín, ako zapájajú mladých? Ponúkajú riešenie mestské nadácie?

Ako tvoriť verejné politiky spolu s občanmi? Aká tenká je hranica medzi komunikáciou a participáciou? Ako funguje participácia dovnútra inštitúcií a smerom k vyšším územným celkom?

O participácií ako o mozaike a mravenisku sa dozviete v zázname z podujatia, ktoré sa konalo dňa 18. mája 2021. Diskutovali v ňom sociálna psychologička a profesorka Jana Plichtová (FSEV UK v Bratislave), špecialista na participatívne plánovanie Juraj Hurný (Metropolitný inštitút Bratislava, hlavné mesto Bratislava), starosta mestskej časti Košice Sídlisko KVP Ladislav Lörinc a zástupca primátora mesta Nitra Miloslav Špoták. Podujatie moderoval Martin Mňahončák (NP Výskum MNO a OS, ÚSV ROS). Pozrieť si ho môžete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=sJLY0D3RS5c.

18.5.2021 Zoom foto

Šieste stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Šieste stretnutie skupiny, ktorú spája záujem o participatívny rozpočet, sme dňa 12. mája 2021 otvorili zberom nápadov na tému ako uchopiť participatívny rozpočet prostredníctvom videí, ktoré by vzdelávali a zároveň inšpirovali. V ďalšej časti stretnutia sme sa pozreli na to, ako chápanie a výklad participatívneho rozpočtu uchopili v Škótsku a v Portugalsku. Motivácie oboch krajín boli podobné – nastaviť odporúčacie štandardy dobrého a kvalitného procesu v reakcií na rýchle šírenie participatívnych rozpočtov v krajine. Účastníci stretnutia sa zhodli, že obdobná charta by bola užitočným usmernením aj pre procesy participatívneho rozpočtovania na Slovensku. Pomohla by lepšie odlíšiť participatívne rozpočty od iných dotačných mechanizmov, usmerniť, podporiť a navigovať samosprávy, ktoré sa chcú do participatívneho rozpočtu pustiť. Zároveň, snaha o uchopenie participatívneho rozpočtu je krokom, ktorý predchádza potenciálnemu doplneniu tohto pojmu do národnej legislatívy. Pri snahe identifikovať riziká charty bolo poukázané na príklady menších obcí, pre ktoré môže byť náročné a komplikované princípy charty napĺňať. Prvé stretnutie, na ktorom by sme chceli otvoriť verejnú diskusiu k otázke ako by mal vyzerať dobrý a kvalitný participatívny rozpočet na Slovensku sa uskutoční na konferencií Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?, ktorú organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s ÚSV ROS v dňoch 24.-25. júna v Bratislave

Vzdelávací cyklus Na občanoch záleží priniesol v máji tému komunít praxe a efektívneho učenia

Ako sa učiť moderne, inovatívne, ako učiť jednotlivcov, inštitúcie, ako sa učiť kolektívne a v praxi? Prečo školenia nie sú ideálny nástroj na nadobúdanie schopností a kompetencií vo verejnej správe? Odpúšťa vaša organizácia chyby, vie sa z nich učiť a poučiť? Ako začať so zmenou kultúry v zamestnaní? Môže byť kávičkovanie v práci efektívne? Diskutovali Alexandra Poláková Suchalová a Michal Sedlačko, odborní garanti programu Učiace sa inštitúcie. 

Komunitami praxe, ako inovatívnou formou učenia sa aj v prostredí verejnej správy (PDF, 2 MB), účastníkov previedol Michal Sedlačko. Predstavil pôvod a prínos komunít praxe, ako aj pohľad na učenie ako sociálny a praktický fenomén. Čo je na situovanom učení revolučné?

Pilotnú schému Budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík (PDF, 3 MB) predstavila Barbara Gindlová, garantka národného projektu Participácia (ÚSV ROS). Cieľom série pracovno-konzultačných stretnutí je zažiť si participáciu na vlastnej koži a hodnotovo sa pre ňu naladiť už na stretnutí. Aké témy tvoria program vzdelávania? Aké boli očakávania účastníkov pri vstupe do programu Učiacich sa inštitúcií? Čo bolo pre lektorov najťažšie pri dizajnovaní tohto programu? Čo členov komunity najviac potešilo a čo najviac zarazilo? Ako vyzerá bežné konzultačno-pracovné stretnutie? Zmenili stretnutia pohľad účastníkov na participáciu a pripravované rezortné participatívne procesy? Diskusiu moderovala Barbara Gindlová, zúčastnili sa jej lektori vzdelávania Alexandra Poláková Suchalová a Michal Sedlačko a účastníci pracovno-konzultačných stretnutí René Baran z Národného bezpečnostného úradu a Miroslav Rousek a Mário Gnida z Ministerstva životného prostredia SR.

Podujatie sa konalo dňa 11. mája 2021 a v reálnom čase si ho pozrelo viac ako 45 účastníkov. Zo záznamu si ho môžete pozrieť aj vy na tomto mieste: https://www.youtube.com/watch?v=w78JpTawci0.

Fotografia zo Zoomu

Pracovná skupina TRANSFER POZNATKOV NP PARTI NA VŠ – STRATÉGIE POZNANIA

Čo sa udialo na májových stretnutiach pracovne skupiny?

Na stretnutí 6. mája 2021 Katarína Vitališová z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela prezentovala nový predmet Participatívna tvorba verejných politík, ktorú plánujú učiť už od budúceho semestra. Predstavila Informačný list predmetu  a uviedla, že ako argumentačnú podporu uviedla aj aktivity ÚSV ROS a našu pracovnú skupinu. Zadefinovali sme si ciele nového predmetu a profil absolventa a uvažovali sme aj o tom, kto by mohol na jednotlivých školách predmet učiť. Prevládal model – na prednášky expert a na cvičenia učiteľ ako účastník vzdelávacích aktivít ÚSV ROS. 

""

""

Diskutovali sme aj o cieli nového predmetu: čo by mal absolvent vedieť? Poznať? Ovládať?

12. mája 2021  Martin Daško z UCM nám predstavil, ako by mohol vyzerať predmet na ich škole – UČENIE SA PARTICIPÁCII CEZ ENVIROTÉMY: teoretická časť by bol na viazaná na konkrétnu enviropolitiku, lebo to je oblasť, ktorej sa Martin Daško dlhodobo venuje.

Máme teda už 2 školy, ktoré sa veľmi priblížili nášmu spoločnému cieľu – príprave nového predmetu na vysokých školách Participatívna tvorba verejných politík. Dá sa to! Martinovi aj Katke ďakujeme za ich odvedenú prácu.

Dohodli sme sa, že ÚSV ROS pripraví videoprednášky o niektorých témach, ktoré by boli súčasťou nového predmetu, konkrétne ide o:

  • Cyklus verejných politík, (Alexandra Poláková Suchalová),
  • Metódy participácie I. – IV. (Zora Pauliniová).

Aktuálne sú v štádiu spracovania. Ide o videoprednášky, ktoré by slúžili ako digitálne obsahy tém, kde by pedagógovia VŠ potrebovali podporu. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]