Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Otvorené API

Otvorené API (z angl. publicly available application programming interface, ďalej len „otvorené API“) je verejne dostupné aplikačné programové rozhranie, ktorým je možné pre autorizovaného používateľa pracovať s elektronickou službou pomocou vlastných softvérových aplikácií. Týmto spôsobom je vytváraný nový kanál komunikácie občana alebo podnikateľa s verejnou správou a otvára možnosť vzniku nových riešení pre využitie služieb e-governmentu pomocou sprístupnených aplikačných rozhraní.   

SR spustila v poslednom období množstvo elektronických služieb pre občanov, podnikateľov aj právnické osoby. Tieto služby sú dostupné najmä na príslušných webových sídlach  verejnej správy, čo znamená, že na ich využitie je potrebné navštíviť príslušné webové stránky. Elektronické služby poskytujú primárne základnú funkcionalitu vyplývajúcu z požiadaviek legislatívy. Sprístupnením elektronických služieb prostredníctvom verejne dostupného API sa vytvorí priestor pre súkromné subjekty, aby poskytované základné funkcie elektronických služieb rozšírili o ďalšie možnosti.

Otvorené aplikačné programové rozhranie je novou témou Akčného plánu OGP pre roky 2017 - 2019. (PDF, 905 kB) Dôležitými prvými krokmi je preto vypracovanie štandardov pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie či, podobne ako v téme otvorené dáta, zmapovanie dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach.