Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Otvorený softvér

ÚSVROS v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 (AP OGP) prináša tému používania otvoreného softvéru (open source software - OSS) v prostredí verejnej správy. Ide o novú tému, ktorá sa v rámci AP OGP nachádza v oblasti Otvorené informácie - úlohy č. 16, 17, 18 a 19 (PDF, 905 kB).

Keďže ide o novú tému, prvou úlohou je zmapovanie situácie, v akej sa verejná správa nachádza v oblasti používania OSS. Úloha č. 18 tak stanovuje, aby každý rezort a ostatné ústredné orgány štátnej správy do 31.07.2017 zmapovali, či a aký OSS už v aktuálnej dobe používajú.

ÚSVROS spolu so zainteresovanými odborníkmi z oblasti otvoreného softvéru pripravil návrh štruktúry tabuľky  - zoznamu využívaného otvoreného softvéru. Táto tabuľka obsahuje prehľad základných oblastí, v ktorých je možné používanie otvoreného softvéru.

Prehľad používaného OSS odporúčame uviesť v tejto tabuľke (ODS, 5 kB) a následne ho ako nový dataset zverejniť na dataportáli data.gov.sk