Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2018, Sobota
 

Správy


:


Rokovania s rezortmi o zverejnení najžiadanejších datasetov a API
01. 02. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizoval v termíne 16. - 31. marca 2017 prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum...

O OGP na Slovensku informujeme aj na Youtube
29. 01. 2018

Vraví sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Aj preto nájdete Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Youtube, kde postupne pribúdajú videá z našich podujatí, ktoré sme v minulom roku organizovali. Najnovšie sa môžete vrátiť k Open Data Akadémii, ktorú sme organizovali v rámci...

Pracovné stretnutie k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov
04. 12. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov organizuje dňa  12. decembra 2017 od 9:00 do 12:00  pracovné stretnutie v súvislosti s implementáciou všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) s fokusom...

Koordinačné stretnutie k open data politikám
18. 10. 2017

ÚSV ROS organizoval dňa 3.10.2017 na pôde MV SR koordinačné stretnutie k plneniu úloh z Akčného plánu OGP 2017-2019 (gestor ÚSV ROS), Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy (gestor NASES) a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (gestor...

Prieskum dopytu verejnosti po otvorených údajoch a otvorených aplikačných rozhraniach
25. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizoval v termíne 16. - 31. marca 2017 prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum bol realizovaný ...

Analýza zverejnených datasetov na data.gov.sk
09. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy.  Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 19. júna 2017. Analýza je...

Informácia pre zodpovedných za plnenie úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019
14. 07. 2017

Dovoľujeme si Vás informovať o blížiacom sa termíne plnenia úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017-2019, schváleným uznesením vlády SR č. 104/2017. Rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú za úlohu do 31. júla 2017...

Analýza zverejňovania datasetov dostupná na pripomienkovanie
27. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 19.06.2017. Analýza je pilotnou analýzou ÚSV ROS a...

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy