Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012-2013

Tento materiál je výsledkom dlhodobého procesu, ktorý viedol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, a na ktorom spolupracovala Poradná rada Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Návrh Akčného plánu bol prediskutovaný širokou odbornou verejnosťou, predstaviteľmi štátnej správy a predstaviteľmi mimovládnych neziskových organizácií na troch regionálnych stretnutiach v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Rovnako ho prostredníctvom webovej stránky mohla pripomienkovať aj verejnosť.

Akčný plán bol schválený uznesením vlády SR zo dňa 22. februára 2012.

Úlohy Akčného plánu sú rozdelené do troch kapitol:

  1. Otvorené informácie – portál otvorených dát, centrálny register zmlúv, webová aplikácia pre dotácie, 
  2. Vláda otvorená pre dialóg – verejné politiky a elektronická hromadná žiadosť ,
  3. Transparentná vláda – barometer otvorenosti, rada vlády pre transparentnosť a ochrana oznamovateľov korupcie.  

Akčný plán bol implementovaný v rokoch 2012 až 2013 a jeho plnenie bolo vyhodnotené v hodnotiacej správe (PDF, 578 kB) a následne aj v nezávislej hodnotiacej správe (PDF, 1 MB). Akčný plán OGP 2012 – 2013 bol vyhodnotený nadáciou Open Knowledge Internatinal ako najambicióznejší a najlepšie splnený akčný plán OGP na svete.