Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Nezávislá hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu OGP 2015 dostupná na pripomienkovanie

Tvorba AP 2015  |  Realizácia AP 2015  |  Výstupy z AP 2015
19. 05. 2017

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (OGP) hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (orig. Independent Reporting Mechanism) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu OGP na roky 2015, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády SR č. 59 zo dňa 11. februára 2015.

Nezávislá hodnotiaca správa nazerá na implementáciu záväzkov v širšom kontexte.

Nezávislá hodnotiaca správa je dostupná na pripomienkovanie v angličtine a je dostupná na tomto mieste.

Komentáre je možné zasielať na irm(at)opengovpartnership.org v termíne od 18.5.-1.6.2017.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]