Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Schválené Legislatívne pravidlá vlády

Tvorba AP 2015  |  Realizácia AP 2015  |  Výstupy z AP 2015
05. 05. 2016

Vláda SR dňa 04. 05. 2016 na svojom 6. rokovaní schválila Legislatívne pravidlá vlády SR. V rámci povinných náležitostí návrhu právneho predpisu má predkladateľ povinnosť vypracovať tzv. Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Príloha č. 4 Legislatívnych pravidiel vlády), ktorú zadefinoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčacieho materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB).

Úloha zabezpečiť účasť verejnosti na legislatívnom procese je súčasťou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou, tvorbou a implementáciou akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Správa o účasti verejnosti mapuje, či boli v jednotlivých fázach a subfázach tvorby právneho predpisu dodržiavané odporúčané kroky vedúce ku korektnému a efektívnemu dialógu s verejnosťou a zainteresovanými aktérmi. Veríme, že štandardizácia Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu prispeje k zavádzaniu participácie do praxe. Úrad splnomocnenca bude vypĺňanie správ monitorovať a vyhodnocovať. Schválený materiál nájdete tu.

Schválenie legislatívnych pravidiel vlády, ktorých súčasťou je Správa o účasti verejnosti považuje splnomocnenec za mimoriadny úspech celého úradu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]