Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Uskutočnili sa prvé pracovné stretnutia k hodnoteniu a tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Tvorba AP 2015  |  Realizácia AP 2015  |  Výstupy z AP 2015
28. 01. 2016

Úrad splnomocnenca  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) zriadil pracovné skupiny, ktoré participujú na hodnotení implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 a zároveň sa podieľajú na formulácii nových záväzkov Akčného plánu OGP na ďalšie obdobie. V tejto súvislosti boli zriadené pracovné skupiny v týchto témach:

  • Otvorené vzdelávanie a výskum
  • Otvorené dáta/transparentnosť
  • Participácia
  • Otvorená justícia

Zápisnice zo stretnutí pracovných skupín si viete pozrieť v zdieľanom priečinku, kde budeme priebežne pridávať ďalšie výstupy pracovných skupín a zároveň tvoriť akčný plán aj v online priestore.  

Ďalšie termíny pracovných stretnutí sú nasledovné:

Otvorené vzdelávanie a výskum streda 17.02.2016 10:00 – 11:30
  štvrtok 03.03.2016 10:00 – 11:30
Otvorené dáta/Transparentnosť streda 17.02.2016 14:00 – 16:00
  štvrtok 03.03.2016 14:00 – 16:00
Participácia štvrtok 18.02.2016 14:00 – 16:00
  piatok 04.03.2016 10:00 – 12:00
Otvorená justícia piatok 19.02.2016 10:30 – 12:30
  piatok 04.03.2016 09:00 – 11:00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]