Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Verejná diskusia – Hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Tvorba AP 2015  |  Realizácia AP 2015  |  Výstupy z AP 2015
16. 02. 2016

ÚSV ROS zastrešuje tvorbu a koordináciu Akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“).

Dňa 11. februára 2015 predložil Splnomocnenec vlády SR na rokovanie vlády SR Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 (ďalej len „AP OGP 2015“), ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 59/2015. V priebehu roka 2015 prebiehala implementácia záväzkov AP OGP 2015.

ÚSV ROS vypracoval v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami verejnej správy a občianskou spoločnosťou hodnotiacu správu k implementácii 34 záväzkov, ktoré boli zakotvené v AP OGP 2015. Hodnotiaca správa bola tvorená participatívne, v spolupráci s členmi expertných pracovných skupín v oblastiach ako otvorené dáta/transparentnosť, otvorené vzdelávanie a výskum, otvorená justícia, participácia a v rámci pracovnej skupiny k modulu dotačných schém.

V zmysle podpory verejnej diskusie si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Hodnotiacu správu k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015. Hodnotiacu správu nájdete v textovom súbore tu (DOC, 990 kB).

Hodnotiacu správa k implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 je možné pripomienkovať od 16.2. – 29.2. 2016.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Mgr. Ivetu Ferčíková emailom na iveta.fercikova@minv.sk alebo telefonicky na 02 / 50 9 44 985.

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]