Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Tvorba Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Tvorba AP 2015  |  Realizácia AP 2015  |  Výstupy z AP 2015

:


Schválený akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015
12. 02. 2015

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 11.02.2015 schválila akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015.   Témy a úlohy akčného plánu sú: otvorené informácie – portál otvorených dát a webová aplikácia pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný ...

Nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014-2015
04. 02. 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sfinalizoval nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014 - 2015. Prevažná časť návrhu akčného plánu vznikla koncom roka 2013 za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií a pracovných skupín, prebehla tiež široká...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2014 – 2015
11. 09. 2014

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2014 – 2015. Bližšie informácie sa dozviete na Portáli právnych predpisov.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]