Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. február 2023, streda
 

Semináre a školenia

OTVÁRAME CELOROČNÝ VZDELÁVACÍ ONLINE CYKLUS O PARTICIPÁCII

Aj keď nás druhá vlna pandémie zahnala do virtuálnych salónov a kabinetov, nevzdávame to. Už od decembra 2020 sme pre vás plánovali, dizajnovali a dolaďovali nový program podujatí na rok 2021 a 2022. Preto sme pripravili niekoľko aktivít, ktoré vám pomôžu spoznať rôzne oblasti participácie a prijať participáciu ako prirodzený nástroj tvorby verejných politík a rozhodnutí na úradoch verejnej správy. Sú určené širokému publiku: od tvorcov politík v štátnej správe, v miestnej a regionálnej územnej samospráve, predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, cez akademický sektor – výskumníkov, expertov, pedagógov, študentov sociálnych vied a verejnej správy, po občiansku verejnosť a každého z vás.

Po Vašej registrácii sa stretávame sa na Zoome, Youtube alebo Facebooku. Diskusie budú nahrávané a sú k dispozícii aj zo záznamu.

Prečo sa registrovať? Budeme vám môcť po skončení diskusie zaslať informačný balíček s linkami na diskusie,vzdelávanie, prezentácie, publikácie a ostatné informácie súvisiace s témou.

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ

Na občanoch záleží je názov nového vzdelávacieho programu pre samospravu - obce, mestá, mestské časti i samosprávne kraje. Pre tých, ktorí by chceli vedieť o participácii viac sme pripravili celoročný vzdelávací cyklus pre samosprávu, ktorý vám ponúkne šikovne namiešanú teóriu so živými príkladmi z praxe.

PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNEJ ÉRE

Pandemická doba sa stala katalyzátorom ďaleko väčšieho využívania digitálnych nástrojov nielen v samotnej práci úradníkov, ale aj v rámci komunikácie s občanmi. Zmenená situácia kládla neočakávané nároky na spôsob práce úradníkov, ktorí sú realizátormi verejných služieb a ich výkon teda nebolo možné pozastaviť na neobmedzene dlhý čas. Úradníci museli na túto zmenu reagovať a začať masívnejšie využívať možnosti, ktoré poskytujú digitálne prostredie a e-nástroje. Vybrať si spomedzi z nich tie efektívne a užitočné je pomerne náročné vzhľadom na množstvo nástrojov, ktorý trh za krátky čas vygeneroval a ponúka.

Preto vznikol samostatný tréningový program PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNEJ ÉRE, ktorý je maximálne praktický, zameraný na získanie nových zručností a po obsahovej stránke otvára možnosť zvýšiť svoje zručnosti s využívaním digitálnych nástrojov na podporu efektívnej komunikácie a participácie. Zámerom je:

  • pripraviť krátku a praktickú sériu vzdelávacích aktivít o digitálnych nástrojoch v praxi úradníka;
  • v nenáročnom formáte poskytnúť zástupcom VS a MNO informácie o reálne využiteľných platformách v prostredí VS;
  • posilniť digitálne zručnosti vo VS aj mimo pandemickej situácie;
  • zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb.

Tréningový program má 2 časti: